Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

Pašvaldība

Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Pašvaldības e-adrese


Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Sandis SvarinskisVadītājs64207132Lāčplēša iela 2, Valmiera
Guna ĶibereUzņēmējdarbības speciāliste64219025Lāčplēša iela 2, Valmiera
Raiņa iela 3, Rūjiena
Inita NiedzviedzeVecākā uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste64207157Lāčplēša iela 2, Valmiera
Ilze JanīteFinanšu analītiķe64207863Lāčplēša iela 2, Valmiera
Baiba KrūmiņaFinanšu analītiķe64207863Lāčplēša iela 2, Valmiera
Agnese Smalkā-FranceJuriste64207135Lāčplēša iela 2, Valmiera

Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas funkcijas ietver:

 • pašvaldības politikas īstenošanas nodrošināšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas/akcijas, veicinot pašvaldības attīstības stratēģijā un domes lēmumos noteikto mērķu īstenošanu, kā arī likumos un Ministru kabineta noteikumos noteikto nosacījumu izpildi;
 • kapitālsabiedrībām izsniegto aizdevumu un galvojumu noteikumu izpildes uzraudzību sadarbībā ar Finanšu un ekonomikas nodaļu;
 • gada atskaišu par kapitālsabiedrību stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi izskatīšanu, sagatavojot kapitālsabiedrību darbības rezultātu novērtējumu un iesniedzot to izpilddirektoram;
 • pašvaldības sadarbības veicināšanu ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī uzņēmēju interešu pārstāvniecības nodrošināšanu forumos un sanāksmēs;
 • pašvaldības pārstāvību reģionālajos, valsts un starpvalstu līmeņa pasākumos uzņēmējdarbības jautājumos;
 • uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un nodarbinātības veicināšanu sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un uzņēmēju organizācijām;
 • prakšu vietu izveides uzņēmumos koordinēšanu sadarbībā ar uzņēmējiem;
 • ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu un izdevumu, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem izmaksājamo kompensāciju izvērtēšanu un kontroli;
 • iesniegto pārskatu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas jomā izvērtēšanu;
 • sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījuma, iespējamos grozījumu maršrutu tīklā un prognozētajās izmaksās izvērtēšana sadarbībā ar Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām;
 • sadarbību ar biedrību “Valmieras attīstības aģentūra” nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
 • priekšlikumu sniegšanu uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un nodarbinātības veicināšanā;
 • mājražošanas un amatniecības attīstību veicinošu pasākumu plānošanu un ieviešanu;
 • konsultatīva atbalsta sniegšanu mājražošanas un amatniecības uzsākšanā un attīstībā.
Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas nolikums (Aktualizēts 19.08.2021.)