Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Gājēju un velosipēdistu ceļš Lucas ielā un Atpūtas parkā

Valmiera