Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Gājēju un velosipēdistu ceļš Lucas ielā un Atpūtas parkā

Valmiera

Gājēju un velosipēdistu ceļš Lucas ielā un Atpūtas parkā

Kokauku dendroloģiskā izpēte gājēju un velosipēdistu ceļam Lucas ielā un Atpūtas parkā Valmierā (zemes gabalu kadastra Nr. 96010010006, Nr.96010100207 un Nr.96010100206) veikta 2018.gadā.

Koku novērtējumu veica SIA “Hortus” un SIA “Tree Group”.

Novērtēti kopā 71 koks, nosakot to vecumposmu, fizisko stāvokli un veicot vispārējo novērtējumu.