Pašvaldība

Kontakti

Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada pašvaldība

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207120
(tikai dokumentu apritei (iesniegumi, līgumi u.tml.))
P:8.00-12.00, 13.00-18.00
O.8.00-12.00, 13.00-17.00
T.8.00-12.00, 13.00-17.00
C.8.00-12.00, 13.00-17.00
Pk.8.00-12.00, 13.00-16.00
* Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma

REKVIZĪTI

KOPĒT REKVIZĪTUS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV90000043403

AS SEB banka, kods UNLALV2X
norēķinu konts LV94UNLA0018000142255

AS SWEDBANK, kods HABALV22
norēķinu konts LV64HABA0001402049100

AS Luminor Bank, kods RIKOLV2X
norēķinu konts LV38RIKO0002710710011

AS Citadele banka, kods PARXLV22
norēķinu konts LV07PARX0006607060001

Pašvaldības ziedojumu-dāvinājumu konts: AS Luminor Bank, konts LV06RIKO0002013007532

E-adreses logo

Izmantojiet pašvaldības E-ADRESI, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju.

Oficiālās elektroniskās adreses likumā ir noteikts pienākums visām reģistrētām juridiskajām personām līdz 2023. gada 1. janvārim izveidot elektronisko adresi jeb e-adresi. Piekļuve tai ir nodrošināta juridiskās personas valdes locekļiem vai prokūristiem, kas reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā un kuru rīcībā ir kāds no kvalificētiem elektroniskajiem personas identifikācijas līdzekļiem: eID karte, eParaksts, Smart-ID vai eIDAS.eID (elektroniskā identitāte, kas atbilst Eiropas Savienības eIDAS regulas prasībām, un ir pieejama citā ES dalībvalstī).

Pieslēdzoties e-adreses pastkastītei, iespējams apskatīt visus ziņojumus no valsts un pašvaldības iestādēm, kas nosūtīti juridiskajai personai kopš 2023. gada 1. janvāra. Tā kā no minētā datuma e-adreses lietošana juridiskām personām ir obligāta, arī pašvaldība saziņā ar citām juridiskām personām izmanto e-adreses kanālu Jāņem vērā, ka viss, kas nosūtīts uz e-adresi, tiek uzskatīts par saņemtu otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Kopš brīža, kad vēstule vai paziņojums ir saņemts e-adresē, sākas dažādu termiņu atskaite, tādējādi, ja netiek pārbaudītas e-adresē saņemtās ziņas, var nokavēt noteiktos termiņus.

Iedzīvotāji aicināti ziņot par problēmu vai uzdot jautājumu izmantojot tam paredzēto elektronisko veidlapu – Pieteikt jautājumu vai problēmu. Radušās problēmas dzīvesvietā, pilsētā vai nepieciešamos saimnieciskos risinājumus, kā arī operatīvu reaģēšanu nodrošina Operatīvas informācijas centrs.
Jautājumus pašvaldībai apstrādā Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa.

Kontu numuri Valmieras novada pašvaldības rēķinu apmaksai

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai norēķinu konts LV90UNLA0050014302851,
a/s SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X
norēķinu konts  LV13HABA0551002360569,
a/s SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22
norēķinu konts  LV83RIKO0002013184723,
a/s Luminor Bank, kods RIKOLV2X
norēķinu konts  LV58LPNS0004202995122,
VAS Latvijas pasts, kods LPNSLV21
Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības
komunālo rēķinu apmaksa
i
LV71 UNLA 0050 0142 8272 6
LV04 HABA 0551 0259 7567 2
Mazsalacas apvienības komunālo rēķinu
apmaksai
LV05 UNLA 0050 0144 9983 6
LV14 HABA 0551 0203 7180 2
Naukšēnu apvienības komunālo rēķinu
apmaksai
LV08 HABA 0551 0087 6741 2
Strenču apvienības komunālo rēķinu
apmaksai
LV28 UNLA 0050 0143 1638 3
LV44 HABA 0551 0258 3013 1