Pašvaldība

Kontakti

Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada pašvaldība

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207120
P:8.00-12.00, 13.00-18.00
O:8.00-12.00, 13.00-17.00
T:8.00-12.00, 13.00-17.00
C:8.00-12.00, 13.00-17.00
Pk:8.00-12.00, 13.00-16.00
* Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma

REKVIZĪTI

KOPĒT REKVIZĪTUS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV90000043403

AS SEB banka, kods UNLALV2X
norēķinu konts LV94UNLA0018000142255

AS SWEDBANK, kods HABALV22
norēķinu konts LV64HABA0001402049100

AS Luminor Bank, kods RIKOLV2X
norēķinu konts LV38RIKO0002710710011

AS Citadele banka, kods PARXLV22
norēķinu konts LV07PARX0006607060001

Pašvaldības ziedojumu-dāvinājumu konts: AS Luminor Bank, konts LV06RIKO0002013007532

Aicinām izmantos E-ADRESI gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju

Konta numuri Valmieras novada pašvaldības rēķinu apmaksai

Beverīnas novads
LV71 UNLA 0050 0142 8272 6
LV04 HABA 0551 0259 7567 2
Burtnieku novads
LV98 UNLA 0050 0142 7409 2
LV49 HABA 0551 0199 2264 4
LV51 RIKO 0002 0107 1063 5
Kocēnu novads
LV25 UNLA 0050 0142 7385 4
Mazsalacas novads
LV05 UNLA 0050 0144 9983 6
LV14 HABA 0551 0203 7180 2
Naukšēnu novads
LV37 UNLA 0050 0143 1990 7
LV08 HABA 0551 0087 6741 2
LV68 RIKO 0002 7007 1012 9
Rūjienas novads
LV90 UNLA 0050 0143 0285 1
LV13 HABA 0551 0023 6056 9
LV83 RIKO 0002 0131 8472 3
Strenču novads
LV28 UNLA 0050 0143 1638 3
LV44 HABA 0551 0258 3013 1