Pašvaldība / Par pašvaldību / Dome / Komisijas un to sastāvs

Pašvaldība

Komisijas un to sastāvs

Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja Ilze PolkaVēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi:Svetlana Greka Komisijas atbildīgā sekretāre
Anta ĶirseKomisijas locekle
Inta FerdereKomisijas locekle
Iveta EnceKomisijas locekle
Māris BušmanisKomisijas loceklis
Oksana FatejevaKomisijas locekle
Pēteris RavaKomisijas loceklis
Ilze ŠteinbergaKomisijas locekle

Pašvaldības Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājsRičards GailumsPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais sekretārsAndris AlpeusValmieras novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:Rasma GrasbergaValmieras novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
Ilze KaupeValmieras novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Sociālā darba nodaļa” vecākā sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Uldis ĀbeltiņšIestāžu “Valmieras Viestura vidusskola” un “Valmieras Pārgaujas sākumskola” pedagogs

Kocēnu apvienības Administratīvā apakškomisija

Apakškomisijas priekšsēdētājsDidzis EndzeliņšValmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” jurists
Apakškomisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais sekretārsAnda LiezereIestādes “Rubenes pamatskola” lietvede
Komisijas locekļi:Ieva VebruāleValmieras novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles pārsūdzības inspektore
Dace SēneValmieras novada Bāriņtiesas locekle
Inga PāžeValmieras novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece

Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības Administratīvās apakškomisijas priekšsēdētājs D.Endzeliņš apmeklētājus pieņem Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā katra mēneša otrajā piektdienā no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00, piesakoties pa tālr. 29254154.

Rūjienas apvienības Administratīvā apakškomisija

Apakškomisijas priekšsēdētājsDace MelbārdeValmieras novada Bāriņtiesas locekle
Apakškomisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais sekretārsIlze ŠteinbergaValmieras novada Bāriņtiesas locekle
Komisijas locekļi:Dzintars KazakēvičsValmieras novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Vilnis LaursValmieras novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Vija JaunalksneValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” zemes ierīcības speciāliste

Bērnu tiesību aizsardzības komisija

Komisijas locekļi:Andris AlpeusValmieras novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Inga PāžeValmieras novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece
Kaija MucenieceValmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Solvita RumbaValmieras novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Sociālā darba nodaļa” vadītāja
Iveta PāžeValmieras novada Izglītības pārvalde vadītāja
Sandra PurmaleValmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
Indulis RūsisValmieras novada pašvaldības policijas priekšnieks
Rasma GrasbergaValmieras novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
Komisijas atbildīgais sekretārs:Valmieras novada Bāriņtiesas Bērnu tiesību aizsardzības speciālists

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājsUldis JansonsPašvaldības domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksAndris KlepersPašvaldības domes deputāts
Komisijas locekļi:Iveta PāžeValmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Daila RanšeValmieras 5.vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā
Daina RozeValmieras novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
Rihards ZalteValmieras novada Sporta pārvaldes vadītājs
Inga MedneBiedrības “ĶOŅU DZĪVES SKOLA” pārstāve
Inese KarnāteBiedrības “PĀVULĒNI” pārstāve
Imanta DreimaneBiedrības Jauniešu organizācijas “Ligzda” pārstāve
Undīne BlumbergaNodibinājuma “Valmieras novada fonds” pārstāve
Linda KrūmiņaBiedrības “Iespēju durvis” pārstāve
Paulīna LatsoneLatvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija, Valmieras 4. skautu vienības pārstāve
Sindija VirseBiedrības “Valmieras divi krasti” pārstāve
Anna Marija BērziņaBiedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” pārstāve

Budžeta komisija

Komisijas priekšsēdētājsJānis BaiksPašvaldības domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRičards GailumsPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos
Komisijas locekļi:Jānis OlmanisPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Guntis GladkinsPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos
Reinis MuižnieksSaimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs
Guntars ŠtrombergsSociālo un veselības lietu komitejas priekšsēdētājs
Andris KlepersIzglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Kaspars KļaviņšTautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejas priekšsēdētājs
Evija VoitkānePašvaldības izpilddirektore, administrācijas vadītāja
Evija NaglePašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja
Sandis SvarinskisPašvaldības izpilddirektora vietnieks, Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības nodaļas vadītājs
Ivo VirsisPašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Inta ŠtefenbergaPašvaldības administrācijas struktūrvienības “Finanšu un ekonomikas nodaļa” vadītāja

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaDaiga RokpelneValmieras bibliotēkas vadītāja
Komisijas locekļi:Toms UpnersValmieras novada pašvaldības deputāts, Valmieras novada Kultūras pārvaldes un Valmieras kultūras centra vadītājs
Jānis DainisValmieras novada pašvaldības deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis
Kaspars KļaviņšValmieras novada pašvaldības deputāts, Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Evija NagleValmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja

Vidi degradējošo ēku un būvju apzināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaJolanta BrūniņaValmieras novada Būvvaldes vadītāja, arhitekte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceGuntra GrigorjevaValmieras novada Būvvaldes būvinženiere
Komisijas sekretāreLaura PētersoneValmieras novada Būvvaldes lietvede
Komisijas locekļi:Jānis ZumentsNaukšēnu apvienības pārvaldes vadītājs
Indulis RūsisValmieras novada pašvaldības policijas priekšnieks
Līga ZvirbuleValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Dabas resursu nodaļa” vides inženiere
Krišjānis ĶibersValmieras novada Būvvaldes būvinspektors
Ilze BeķereValmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” juriste

Ziedojumu novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaEvija VoitkāneValmieras novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas locekļi:Baiba TūtinaValmieras novada pašvaldības Administrācijas struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” vadītāja vietniece
Rita PoleValmieras novada pašvaldības Administrācijas struktūrvienības “Grāmatvedības nodaļa” vadītāja, galvenā grāmatvede
Indra ČākureValmieras novada pašvaldības Audita un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja, iekšējā auditore

Pašvaldības Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājaZane StuķēnaValmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” juriste
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais sekretārsGuntis BraslisValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākais
nekustamo īpašumu speciālists (dzīvojamo telpu īres jautājumos)
Komisijas locekļi:Ričards GailumsPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos
Pēteris RavaPašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes Saimnieciskās nodaļas vadītājs
Gunta LiepiņaKocēnu apvienības pārvaldes Saimnieciskās nodaļas īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Solvita RumbaValmieras novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Sociālā darba nodaļa” vadītāja

Strenču apvienības Dzīvokļu apakškomisija

Apakškomisijas priekšsēdētājaVita VīksnaStrenču apvienības pārvaldes Saimnieciskās nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais sekretārsGuntis BraslisValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākais nekustamo īpašumu speciālists (dzīvojamo telpu īres jautājumos)
Apakškomisijas locekļiAleksejs JefimovsStrenču apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālists
Nauris ŠustiksBrenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” vadītājs
Vita LaureBrenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes Saimnieciskās nodaļas īpašumu apsaimniekošanas speciāliste

Rūjienas apvienības Dzīvokļu apakškomisija

Apakškomisijas priekšsēdētājsDairis LācisRūjienas apvienības pārvaldes Saimnieciskās nodaļas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais sekretārsGuntis BraslisValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākais nekustamo īpašumu speciālists (dzīvojamo telpu īres jautājumos)
Apakškomisijas locekļiDace PetkēvicaValmieras novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Sociālā darba nodaļa” sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
Lana PlūmaneMazsalacas apvienības pārvaldes Saimnieciskās nodaļas vadītāja
Ņina KrastiņaNaukšēnu apvienības īpašumu apsaimniekošanas speciāliste

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsAndris KlepersValmieras novada pašvaldības domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksAndrejs GluhovsPašvaldības domes deputāts
Komisijas locekļi:Iveta PāžeValmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Sintija KarlivāneValmieras novada pašvaldības struktūrvienības “Finanšu un ekonomikas nodaļa” vecākā budžeta ekonomiste
Ilze EglājaBiedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētāja
Gita KrūkleValmieras Kultūras centra vadītāja vietniece metodiskajā un amatiermākslas kolektīva darbā

Atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsIvo VirsisPašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRičards GailumsPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos
Komisijas locekļi:Evija VoitkānePašvaldības izpilddirektore
Baiba TūtinaValmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” vadītāja vietniece
Inta ŠtefenbergaValmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Finanšu un ekonomikas nodaļa” vadītāja
Zanda LapsaValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” vadītāja, galvenā arhitekte

Koku novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaDace ZandbergaValmieras novada Dabas resursu pārvaldes vides speciāliste
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceEvija OzolaValmieras novada Dabas resursu pārvaldes vecākā vides speciāliste
Komisijas locekļi:Aija KarlivāneValmieras novada Dabas resursu pārvaldes vecākā meža speciāliste
Dairis LācisRūjienas apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” vadītājs
Valdis KampussMazsalacas apvienības pārvaldes vadītājs
Daiga GrīnbergaValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes dārzniece
Agnese VasiļjevaValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” ainavu arhitekte

Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija

Komisijas priekšsēdētājsIvo VirsisPašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētaja vietnieceAnda AvotaValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa” nekustamā īpašuma speciāliste (zemes nomas jautājumos)
Komisijas locekļi:Lana PlūmaneMazsalacas apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” vadītāja
Dace BrizauskaBurtnieku apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Gunita KainaizeStrenču apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Vita LaureBrenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Kaspars KļaviņšPašvaldības domes deputāts

Zemes ierīcības komisija

Komisijas priekšsēdētājsJuris ZariņšValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” zemes ierīcības speciālists (Valmiera)
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceEvija NaglePašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:Baiba DanevičaValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” zemes ierīcības speciāliste
Daiga PētersoneValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” zemes ierīcības speciāliste
Vija JaunalksneValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa”  zemes ierīcības speciāliste
Kristiāna BuldureValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” zemes ierīcības speciāliste
Lauma MeleceValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja
Jānis DainisPašvaldības domes deputāts

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsJānis OlmanisPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Komisijas locekļi:Iveta BlūmaValmieras Muzeja direktore
Ieva Miķīte-PlusniņaValmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ārija KārkliņaValmieras Politiski represēto biedrības priekšsēdētāja

Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājaEvija NaglePašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksSandis SvarinskisPašvaldības izpilddirektora vietnieks, Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi:Evija OzolaValmieras novada Dabas resursu pārvaldes vecākā vides speciāliste
Lana PlūmaneMazsalacas apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” vadītāja
Baiba TūtinaValmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” vadītāja vietniece
Jānis FūrmanisBrenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes vadītājs
Dainis SkutelisKocēnu apvienības pārvaldes vadītājs
Guntis GladkinsPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos

Komisija pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai

Komisijas priekšsēdētājsSandis SvarinskisPašvaldības izpilddirektora vietnieks, Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksIvo VirsisPašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi:Jānis ZvirbulisValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa” vadītājs
Inta ŠtefenbergaValmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Finanšu un ekonomikas nodaļa” vadītāja
Jolanta BrūniņaValmieras novada Būvvaldes vadītāja
Evija NaglePašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja

Publisku izklaides un svētku pasākumu komisija

Komisijas priekšsēdētājsToms UpnersValmieras novada Kultūras pārvaldes/Valmieras Kultūras centra vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRihards ZalteValmieras novada Sporta pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretāreSintija MilbergaValmieras Kultūras centra kultūras projektu vadītāja
Komisijas locekļi:Ivo VirsisPašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Līga ZvirbuleValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes Dabas resursu pārvaldības nodaļas vides inženiere
Indulis RūsisPašvaldības policijas priekšnieks
Eksperts*Andris ŠteimaksValsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa priekšnieks
*Pieaicinātais eksperts neietilpst komisijas locekļu sastāvā

Satiksmes drošības komisija

Komisijas priekšsēdētājsValdis StiģisValmieras novada iedzīvotājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksRičards GailumsValmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos
Komisijas locekļi:Jānis BaiksValmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Evija VoitkāneValmieras novada pašvaldības izpilddirektore
Sandis SvarinskisValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs
Ivo VirsisValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Evija NagleValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja
Inese KokenbergaValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras apsaimmniekošanas nodaļa” ceļu būvinženiere
Nauris KalniņšValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras apsaimmniekošanas nodaļa” ceļu būvinženieris
Eksperti*:Anda LiepiņaSabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” Pārvadājumu daļas vadītāja
Ivars BoževnieksValsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas galvenais inspektors
Indulis RūsisValmieras novada pašvaldības policijas priekšnieks
Argils SoloveikoBūvinženieris (sert. Nr.3-01342. 4-02739)
Mārtiņš LingartsValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valmieras daļas komandieris
Lauris StarikovsSabiedrības ar ierobežotu atbildību “S LAURIS”, reģistrācijas Nr.54103093581, valdes loceklis
*Pieaicinātie eksperti neietilpst komisijas locekļu sastāvā

Sporta vienības vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājsAndris KlepersValmieras novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:Sandis SvarinskisValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un
uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs
Rihards ZalteValmieras novada Sporta pārvaldes vadītājs
Artis JansonsSIA “Valmieras Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
Līga DzeneValmieras Sporta skolas direktore
Jānis DainisKocēnu Sporta skolas direktors
Arnis VecvagarsNodibinājuma “Bertānu Valmieras basketbola skola” direktors
Līga StupeleRūjienas Sporta skolas direktore

Kultūras, sporta un nometņu projektu konkursu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaGuna ĶibereValmieras novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi:Iveta PāžeValmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Rihards ZalteValmieras novada Sporta pārvaldes vadītājs
Toms UpnersValmieras novada Kultūras pārvaldes vadītājs, Valmieras Kultūras centra vadītājs
Evija NagleValmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja

Jauniešu projektu konkursa vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaDaina RozeValmieras novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste, Rūjienas Jauniešu centra vadītāja
Komisijas locekļi:Liene DembovskaValmieras novada Izglītības pārvaldes izglītības projektu vadītāja
Elīna RulleValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Projektu vadības nodaļa” projektu vadītāja

Sakrālā mantojuma saglabāšanas pieteikumu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaEvija NaglePašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja                                                                                  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļiInta ŠtefenbergaPašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja
Toms UpnersValmieras novada Kultūras pārvaldes vadītājs, Valmieras Kultūras centra vadītājs
Toms TreimanisValmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītājs
Komisijas sekretāreEvija DzvinkoValmieras kultūras centra kultūras pasākumu producente

Pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaLīga ZvirbuleValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības nodaļa” vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksJānis ZvirbulisValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa” vadītājs
Komisijas locekle, atbildīgā sekretāreSvetlana LeskaValmieras novada Centrālā pārvaldes struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” juriste
Komisijas locekļi:Ivo VirsisPašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Linda VikseValmieras novada Centrālā pārvaldes struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” juriskonsulte
Normunds ĀbeleValmieras novada Būvvaldes būvinženieris, inženierkomunikāciju speciālists

Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētājsRaivis Grīviņš Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Iepirkumu nodaļa” vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieksEstere LeokeValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos
Komisijas locekļi:Ivo Virsis
Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Gints KonošonoksValmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” vadītājs
Zanda LapsaValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” vadītāja, galvenā arhitekte
Marika PituraValmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Projektu vadības nodaļa” vadītāja vietniece, Galvenā projektu vadītāja
Komisijas sekretāreBaiba VelpeValmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Iepirkumu nodaļa” galvenā iepirkumu speciāliste

Apbalvojuma “Valmieras novada uzņēmēju gada balva” pretendentu izvērtēšanas un apstiprināšanas komisija

Jānis BaiksPašvaldības domes priekšsēdētājs
Ivo VirsisPašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs
Sandis SvarinskisPašvaldības izpilddirektora vietnieks, Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs
Guna ĶiberePašvaldības deputāte, Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas uzņēmējdarbības speciāliste
Ilze EglājaBiedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētāja

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājsMareks BērziņšValmieras novada pašvaldības domes deputāts, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:Evija OzolaValmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības
nodaļa” vecākā vides speciāliste
Didzis PunānsLauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
Jānis Renga

Sandra Leite*
Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības vecākais mežzinis

Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības vecākā mežzine
*aizvieto Jāni Rengu viņa prombūtnes laikā
Elmārs ŠvēdeBiedrības “VALMIERAS MEDNIEKU UN MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA” valdes priekšsēdētājs
Inesis BoķisBiedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” padomes priekšsēdētājs
Kaspars KļaviņšValmieras novada pašvaldības domes deputāts, biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaIveta PāžeValmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:Kaija MucenieceValmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Daina RozeValmieras novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste, Rūjienas Jauniešu centra vadītāja
Sandra PurmaleValmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
Liene DembovskaValmieras novada Izglītības pārvaldes izglītības projektu vadītāja

Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupa

Ekspertu grupas
priekšsēdētāja
Evija OzolaValmieras novada Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas pārvaldes
struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības
nodaļa” vecākā vides speciāliste
Ekspertu grupas
priekšsēdētāja vietniece
Dace ZandbergaValmieras novada Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas pārvaldes
struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības
nodaļa” vides speciālists
Ekspertu grupas locekļi:Vilnis VasiļjevsValsts augu aizsardzības dienesta
Vidzemes reģionālās nodaļas vecākais
inspektors
Dairis LācisRūjienas apvienības pārvaldes
struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa”
vadītājs
Gints LusteMazsalacas apvienības pārvaldes
struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa”
īpašumu apsaimniekošanas speciālists
Ilze VikmaneKocēnu apvienības pārvaldes
struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa”
īpašumu apsaimniekošanas speciāliste
Harijs UpenieksBrenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības
pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā
nodaļa” īpašumu apsaimniekošanas
speciālists
Pēteris RavaBurtnieku apvienības pārvaldes
struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa”
vadītājs
Aivars ZariņšStrenču apvienības pārvaldes
struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa”
īpašumu apsaimniekošanas speciālists

Inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” konkursa komisija

Andris KlepersValmieras novada pašvaldības domes deputāts
Evija NagleValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības
pārvaldes vadītāja
Sandis SvarinskisValmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Valmieras novada Kapitāla
pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs
Ilze Eglāja;Biedrības “Valmieras Attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr.40008054745, valdes
priekšsēdētāja

Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Valmieras novada pašvaldības komisija stipendiju piešķiršanai studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

Komisijas priekšsēdētājsJānis OlmanisPašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Komisijas locekļi:Evija NaglePašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja
Iveta PāžeValmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Sandra PurmaleValmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
Inta ŠtefenbergaValmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Finanšu un ekonomikas nodaļa” vadītāja
Baiba TūtinaValmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Juridiska nodaļa” vadītāja vietniece

Pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājaIlze BeķerePašvaldības iestādes “Valmieras novada Centrālā pārvalde” struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” juriste
Komisijas priekšsēdētāja vietnieceLīga ZvirbulePašvaldības iestādes “Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde” struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības nodaļa” vadītāja  
Komisijas locekle, atbildīgā sekretāreLauma MelecePašvaldības iestādes “Valmieras novada Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotāja
Komisijas locekļiMārtiņš ĶibersPašvaldības iestādes “Valmieras novada Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists
Krišjānis Ķibers Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Būvvalde” būvinspektors