Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Jāņparka teritorija

Valmiera

Jāņparka teritorija

Koku novērtējums objektā Rīgas ielā 60A (Jāņparkā) veikts 2019.gada 19.augustā. Koku inventarizāciju veica SIA ZĪLE ROKĀ.

Kopā novērtēti 363 parka koki.

Koki numurēti dabā ar plakstikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Koku numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Nosakot koku vitalitāti, novērtēts koku fiziskais stāvoklios pēc 10 baļļu sistēmas. Katram kokam noteikts tā vecumposms, noteikta kopšanas darbu prioritāte, paredzot ieteicamos sakopšanas darbus, un noteikts koka vispārējais novērtējums. Ja tiek paredzēti teritorijas rekonstrukcijas darbi, papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai labiekārtošanas darbu laikā.

Koku fiziskais stāvoklis novērtēts pēc 10 ballu sistēmas. Vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 6.26 no 10.

Apsekotājā teritorijā aug 19 koku sugas. Kostatētās koku sugas:

 • 22 parastās kļavas;
 • 2 parastās zirgkastaņas;
 • 52 āra bērzi;
 • 3 parastās lazdas;
 • 2 dammera klintenes;
 • 4 parastie oši;
 • 5 Eiropas lapegles;
 • 13 parastās egles;
 • 144 parastās priedes;
 • 26 parastās apses;
 • 2 Kaukāza plūmes;
 • 1 parastā ieva;
 • 29 parastie ozoli;
 • 1 robīnija;
 • 6 pūpolvītoli;
 • 9 parastie pīlādži;
 • 1 parastais ceriņš;
 • 2 Rietumu tūjas;
 • 39 parastās liepas.

Teritorijā konstatēti:

 • 38 ļoti vērtīgi un izcili koki, kas noteikti ir saglabājami;
 • 220 vērtīgi koki, kas iespēju robežās ir saglabājami;
 • 105 mazvērtīgi un nevērtīgi koki, ko teritorijas kopšanas un attīstības nolūkā pieļaujams likvidēt.

Koku kopšanas prioritātes:

 • 17 koki, kam steidzami jāveic sakopšanas darbi;
 • 109 koki, kam noteikti jāveic kopšanas darbi 1-6 mēnešu laikā;
 • 127 koki, kam nepieciešama kopšana, bet nav steidzama;
 • 90 koki, ko var sakopt, bet nav nepieciešams;
 • 20 koki, kam kopšana nav nepieciešama.