Novads / Izglītība / Izglītības iestādes / Bērnu uzraudzības pakalpojums

Novads

Bērnu uzraudzības pakalpojums

Valmieras novada pašvaldība sniedz atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei). Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja izpildās visi šie nosacījumi:

  1. bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
  2. bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā;
  3. bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu ar aukli atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām;
  4. izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis;
  5. bērnam pašvaldības noteiktajā kārtībā ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Pašvaldības izglītības iestādē.

Atbalsta apmērs 2024. gadā par vienu bērnu mēnesī ir 287,57 eiro.

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 26 “Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” 4. punktu.

Tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” nosacījumiem.

Iesnieguma veidlapa