Novads / Ceļu apsaimniekošana

Novads

Ceļu apsaimniekošana

Valmieras novada pašvaldība autoceļu uzturēšanas darbus veic atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli“. Savukārt Valmieras novada pilsētu (Valmieras valstspilsēta, Rūjienas, Mazsalacas, Strenču un Sedas pilsēta) ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka 2022. gada 27. janvārī Valmieras novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie pašvaldības noteikumi “Par Valmieras novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”.

Problēmsituācijās par pašvaldības autoceļiem un ielām aicinām sazināties, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8484 Operatīvajam informācijas centram. Ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” var sazināties, zvanot pa diennakts informācijas tālruni 80005555.

Valmieras novada autoceļu un ielu karte (valsts un pašvaldības)

ej.uz/valmieras_novada_autoceļi
*Valmieras novada pašvaldība ir noteikusi smagā autotransporta, ar kopējo masu virs 7 vai 10 tonnām, kustības ierobežojumus pa pašvaldības autoceļiem. Kartē iezīmētie posmi ir tie, uz kuriem pēc nepieciešamības var tikt noteikti ierobežojumi. Plašāk šeit.

 Kopējais pašvaldības ceļu tīkls, km
Valmiera120
Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība126
Burtnieku apvienība223
Kocēnu apvienība171
Mazsalacas apvienība105
Naukšēnu apvienība107
Rūjienas apvienība190
Strenču apvienība102

Autoceļu uzturēšana vasaras sezonā Valmieras novadā

Autoceļu ikdienas uzturēšanas vasaras sezonā ilgst no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim. Arī vasarā ceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, pamatojoties uz uzturēšanas klasēm A (augstākā), B, C, D un E (zemākā). 

Autoceļu uzturēšana ziemas sezonā Valmieras novadā

Autoceļu ziemas uzturēšanas sezona oficiāli sākas 16. oktobrī un ilgst līdz 15. aprīlim, bet atkarībā no laika apstākļiem šis periods var tikt pagarināts. Veicot uzturēšanas darbus, vispirms tiek sakārtoti svarīgāko un noslogotāko maršrutu autoceļi atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei.

Informācija par autoceļu un ielu uzturēšanas darbu veicējiem 2023./2024. gada ziemas sezonā

Valmieras pilsēta – ielu un ietvju uzturēšanu ziemas periodā veic SIA “Valmieras namsaimnieks”, saziņa ar dežurantu pa tālr. 26429262
Brenguļu, Trikātas un Kauguru apvienībaautoceļu uzturēšanas darbu veicēji 2023./2024. gada un 2024./2025. gada ziemas sezonā, kontakti
Burtnieku apvienībaautoceļu uzturēšanas darbu veicēji 2023./2024. gada un 2024./2025. gada ziemas sezonā, kontakti
Kocēnu apvienībaautoceļu uzturēšanas darbu veicēji 2023./2024. gada ziemas sezonā, kontakti
Mazsalacas apvienībaautoceļu uzturēšanas darbu veicēji 2023./2024. gada ziemas sezonā, kontakti
Naukšēnu apvienībaautoceļu uzturēšanas darbu veicēji 2023./2024. gada ziemas sezonā, kontakti
Rūjienas apvienībaautoceļu uzturēšanas darbu veicēji 2023./2024. gada ziemas sezonā, kontakti
Strenču apvienībaautoceļu uzturēšanas darbu veicēji 2023./2024. gada ziemas sezonā, kontakti

Ietvju kopšana

Nekustamā īpašuma īpašniekiem vai to tiesiskajiem valdītājiem ir pienākums nodrošināt arī īpašumam piegulošajā teritorijā esošo ietvju tīrīšanu. Valmieras novada pašvaldība pilsētās un ciemos nodrošina centrālo ielu un ietvju attīrīšanu, piemēram, no sniega un ledus, kā arī no smiltīm pēc ziemas sezonas.

Tomēr arī nekustamo īpašumu saimnieki ir atbildīgi par ietvju un ielu nobrauktuvju (līdz ielai vai ceļam) uzturēšanu un kopšanu, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietās. Īpaši svarīgi tas ir ziemas sezonā, lai gājējiem būtu droši pārvietoties laikā, kad ietves apledo, un tās klāj sniega sega.

Pareiza ietvju kopšana ziemā:

 • ja uz ietves ir sniegs, to vispirms nepieciešams notīrīt līdz cietajam segumam;
 • regulāri nokaisīt ar pretslīdes materiāliem – smiltīm vai smilts un sāls maisījumu;
 • aizliegts kaisīt ar nepiemērotiem materiāliem – izdedžiem, dubļiem, pelniem, melnzemi;
 • ja pēc intensīvas snigšanas sniega biezums uz ietves pārsniedz 5 cm, tad to tīrīs mehanizēti un darbus organizēs Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde.

Pareiza sniega un ledus novietošana:

 • valnī gar ielas vai ietves malu;
 • ielu krustojumos sniega valnī starp brauktuvi un gājēju ietvi attīra joslu vismaz 1 m platumā;
 • aizliegts veidot sniega krāvumus uz lietus ūdens uztvērēju aku restēm un arī apstādījumiem;
 • ja iela un brauktuve ir šaurāka par 5 m, tad sniega valni var iestumt grāvī;
 • sniegu no ietvēm un brauktuvei piegulošajām zaļajām zonām nedrīkst novietot uz brauktuves!

Valmieras pilsētas ielu un ietvju karte, kurā atzīmētas teritorijas, kuru kopšanu organizē Valmieras novada pašvaldība. Darbu veicējs: SIA “Valmieras Namsaimnieks”.

Par Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu teritorijām interesēties, sazinoties ar attiecīgās vietas īpašumu apsaimniekošanas speciālistu. Kontakti pieejami šeit.

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 93 “Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” nosaka īpašumam piegulošu, publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju (gājēju ietves un zālāji līdz brauktuves malai, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) kopšanu, kā arī pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem.

Informēt par nesakoptiem īpašumiem un par bīstamām vietām uz ielu un ceļu brauktuves vai citur publiskās vietās var, zvanot pa bezmaksas tālruni 8484 Operatīvajam informācijas centram.

Satiksmes ierobežojumi

Rubenes, Raiņa un Valkas ielas krustojumā, Valmierā

Daļēji slēgts pārbūvējamais krustojums. Uzstādītas ceļa zīmes Nr. 302 “Braukt aizliegts” posmā no autoceļa A3 līdz Rubenes, Raiņa un Valkas ielu krustojumam. Ieteicamais apbraucamais ceļš ir pa A3, Andreja Upīša ielu un Rubenes ielu.

Satiksmes organizācijas shēma

Rubenes, Raiņa un Valkas ielas krustojuma pārbūves shēma šeit
Rubenes, Raiņa un Valkas ielas krustojuma pārbūves shēma tuvplānā šeit

Georga Apiņa ielas posmā no Rīgas ielas līdz Beātes ielai, Valmierā

 • Būvdarbu laikā iepriekšminētais ielas posms nav caurbraucams, bet piekļūšana īpašumiem, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte”, ir nodrošināta;
 • apbraucamais ceļš organizēts pa Beātes ielu, Andreja Upīša ielu un Rīgas ielu;
 • Georga Apiņa ielas posmā organizēta divvirzienu satiksme, iebraukšana no Rīgas ielas puses ir aizliegta;
 • darbi uz ietvēm tiks veikti secīgi, nodrošinot nepārtrauktu gājēju kustību pa esošām ietvēm.

Satiksmes organizācijas shēma šeit.

Autovadītāji aicināti sekot līdzi ceļazīmēm un ievērot satiksmes ierobežojumus! Projektu īstenošanas gaitā satiksmes organizācijas shēma var tikt mainīta atkarībā no būvdarbu virzības.

Gājēju vanšu tilts pār Gauju, Valmierā

2023. gada 1. novembrī Valmierā uzsākušies darbi pie Gājēju vanšu tilta pār Gauju atjaunošanas. Būvdarbu laikā no 2. aprīļa tilts ir slēgts un to šķērsot nevar. Jārēķinās, ka tilta tuvumā var būt šķēršļi, tostarp smagais transports, kas var traucēt pārvietošanos!