Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras pārstāvniecība Rīgā

Pašvaldība

Valmieras pārstāvniecība Rīgā

11.novembra krastmala 29, Rīga, LV-1050
Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Ilona Kalniņa[email protected]Valmieras novada pašvaldības struktūrvienības “Valmieras pārstāvniecība Rīgā” vadītāja / pašvaldības domes priekšsēdētāja padomniece27055433
Ieva Purvīte[email protected]Administratore26620022

Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā mērķis ir Valmieras novada un pašvaldības interešu pārstāvības nodrošināšana Latvijas valsts pārvaldes institūcijās reģionālajā attīstībā, kultūrā, izglītībā, sociālajā jomā un citos jautājumos atbilstoši Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem stratēģiskajiem uzstādījumiem un prioritātēm.

Galvenie uzdevumi:

  1. Uzturēt regulāru komunikāciju un koordinēt sadarbību starp Pašvaldību un valsts iestādēm, ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm, uzņēmējdarbību veicinošām institūcijām, biedrībām, nevalstiskajām organizācijām, starptautiskajām organizācijām, kā arī uzņēmējiem, veicinot Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu;
  2. Informēt Pašvaldību par aktuālajiem jautājumiem, kas skar Valmieras novada intereses;
  3. Sniegt informāciju un konsultēt pārstāvniecības apmeklētājus par Valmieras novada pašvaldības darbu un aktualitātēm;
  4. Nodrošināt telpas dažādām Valmieras novada pašvaldības darbinieku, uzņēmumu un citu novada interesentu sanāksmēm, kā arī preses konferencēm par Valmieras novadam aktuāliem jautājumiem;
  5. Nodrošināt Integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanu;
  6. Izstrādāt pašvaldības pozīciju Eiropas Savienības fondu un citu finanšu investīciju piesaistes jautājumos un regulējošajos ES līmeņa un nacionāla līmeņa dokumentos;
  7. Piedalīties Valmieras novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Pašvaldības attīstības, plānošanas un citu normatīvo dokumentu izstrādē.
Valmieras pārstāvniecības Rīgā nolikums (aktualizēts 12.08.2021.)