Pašvaldība / Dokumenti / E-saziņa ar pašvaldību

Pašvaldība

E-saziņa ar pašvaldību

Ja Jums ir e-paraksts, tad, lai nosūtītu pašvaldībai vai jebkurai citai iestādei elektroniski parakstītu dokumentu vai iesniegumu, izmantojot to e-parakstīšanas iespēju, kāda ir Jūsu rīcībā (e-paraksts eID kartē, eParaksts, eParakstsmobile vai Smart-ID), dodieties uz vietni https://www.eparaksts.lv/lv/, labajā pusē augšējā stūrī klikšķiniet izvēlnes lodziņā

un sekojiet norādēm. Lai veicas!

NODERĪGI

E-paraksts – kas tas ir, kā to iegūt un lietot

Par elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, izmantojot citu valstu elektroniskā paraksta rīkus, norādot pārbaudes vietni, lasiet šeit

* * *

Ja e-paraksts Jums jau ir un to veiksmīgi izmantojat, tad nākamais solis ceļā uz mūsdienīgu un drošu saziņu ar iestādēm ir e-adreses izveide.

Vai jau lietojat e-adresi?

Vienmēr, kad nepieciešams nodot fiziskas personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju, izmantojiet e-adresi.

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) ir veids, kādā arī privātpersonas, izmantojot portālā Latvija.gov.lv izveidotu kontu (pastkastīti), var veikt oficiālu saraksti ar valsts un pašvaldības iestādēm. Lai nosūtītu vēstuli iestādei, jāzina tikai tās nosaukums, savukārt iestādes var rakstīt privātpersonai, zinot tās personas kodu.

Oficiālās elektroniskās adreses likumā ir noteikts pienākums visām reģistrētām juridiskajām personām izveidot elektronisko adresi jeb e-adresi. Piekļuve tai ir nodrošināta juridiskās personas valdes locekļiem vai prokūristiem, kas reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā un kuru rīcībā ir kāds no kvalificētiem elektroniskajiem personas identifikācijas līdzekļiem: eID karte, eParaksts, Smart-ID vai eIDAS.eID (elektroniskā identitāte, kas atbilst Eiropas Savienības eIDAS regulas prasībām, un ir pieejama citā ES dalībvalstī).

Pieslēdzoties e-adreses pastkastītei, iespējams apskatīt visus ziņojumus no valsts un pašvaldības iestādēm, kas nosūtīti juridiskajai personai kopš 2023. gada 1. janvāra. Tā kā no minētā datuma e-adreses lietošana juridiskām personām ir obligāta, arī pašvaldība saziņā ar citām juridiskām personām izmanto e-adreses kanālu.

Jāņem vērā, ka viss, kas nosūtīts uz e-adresi, tiek uzskatīts par saņemtu otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Kopš brīža, kad vēstule vai paziņojums ir saņemts e-adresē, sākas dažādu termiņu atskaite, tādējādi, ja netiek pārbaudītas e-adresē saņemtās ziņas, var nokavēt noteiktos termiņus.

Ja izveidota e-adrese, valsts iestādēm ir pienākums personai vēstules sūtīt uz e-adresi – vēstules adresāts tās varēs izlasīt un vajadzības gadījumā atbildēt no jebkuras vietas, kur ir internets un iespēja autentificēties ar kādu kvalificētu identifikācijas līdzekli: e-paraksts mobile, eParaksts, eID vai Smart-ID. E-adrese atrisina būtiskus jautājumus, piemēram, personām bieži atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, tāpat liels skaits valstspiederīgo uzturas ārvalstīs. Ņemot vērā, ka ne visur nodrošināta vides pieejamība, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pateicoties e-adresei, saziņa ar valsti vai pašvaldību kļūst ērtāka.

Kā izveidot elektronisko adresi?

Šim nolūkam jāatver portāls Latvija.lv, lapas augšējā labajā stūrī jāspiež Izveidot e-adresi, jāseko norādēm ekrānā. Pirms tam jāsagatavo kāds no atbilstošajiem autentifikācijas līdzekļiem: eID karte ar karšu lasītāju, eParaksts, eParaksts mobile vai nu jau arī Smart-ID (sk. zemāk saiti uz video).

Smart ID portālā Latvija.lv

Kad e-adrese  izveidota, izmantojiet to drošai saziņai ar pašvaldību, ja nepieciešams, lejuplādējiet nepieciešamo iesnieguma veidlapu (veidlapas meklēt šeit), aizpildiet, saglabājiet to savā datorā un, pievienojot to pielikumā, nosūtiet sagatavoto dokumentu no savas e-adreses uz Valmieras novada pašvaldības e-adresi.

* * *

UZMANĪBU! Ja Jums jau ir izveidota e-adrese, piesakiet zemāk minētos pakalpojumus, izmantojot elektroniskās iesniegumu formas – atverot konkrēto pakalpojuma aprakstu portālā Latvija.gov.lv, klikšķiniet sarkanajā logā “Pieprasīt pakalpojumu”, identificējieties ar kvalificētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, attiecīgajā logā izvēlieties veidlapu un klikšķiniet “Aizpildīt veidlapu”. Pēc aizpildīšanas saglabājiet to un pārejiet uz e-adreses ziņojuma nosūtīšanu, ja nepieciešams, pievienojot papildu dokumentus un elektroniski parakstot e-iesniegumu.

Bērna reģistrēšana rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Vispārizglītojošās izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Publisku pasākumu saskaņošana

Koku ciršanas atļaujas saņemšana

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana

Informācija aktualizēta 22.04.2024.