Aktuālās

15.11.2021.

Lai veicinātu līdzsvarotu Valmieras novada teritorijas attīstību un turpinātu darbu pie kopējās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes, no 2021. gada 20. novembra līdz 20. decembrim norisināsies publiskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs iedzīvotājus informēs par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un to galvenajām sadaļām: esošās situācijas raksturojumu, Valmieras novada attīstības programmas investīciju plānu, Stratēģisko daļu un Rīcību plānu, kā arī par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Pieteikties publiskās apspriešanas sanāksmei var pa e-pastu: [email protected], no kura tiks nosūtīta saite uz sanāksmi.

Rakstiskus priekšlikumus iedzīvotāji var iesniegt līdz 20. decembrim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) kādā no sekojošiem veidiem:

Attīstības plānošanas dokumenti ir pieejami šeit.