Aktuālās

9.04.2024.

PAZIŅOJUMS PAR VALMIERAS NOVADA PILĀTU UN VALMIERMUIŽAS CIEMU TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TEMATISKĀ PLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI UN INSTITŪCIJU ATZINUMU SAŅEMŠANAI

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 28.03.2024. pieņēma lēmumu Nr.135 (protokols Nr.4, 34.§) “Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums.

Tematiskā plānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir 30 dienas – no 15.04.2024. līdz 14.05.2024.

9.04.2024.

PAZIŅOJUMS PAR  LOKĀLPLĀNOJUMA, KAS GROZA VALMIERAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMU (NO 2017. GADA)  NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “INDUSTRIĀLAIS PARKS”, VALMIERĀ, VALMIERAS NOVADĀ, DAĻAI 1. REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Valmieras novada pašvaldības dome 28.03.2024. sēdē pieņēma lēmumu Nr.146 “Par lokālplānojuma,  kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada) nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novada, daļai, un tā Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.4, 45.§), ar kuru nodod lokālplānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas norises laiks noteikts no 2024. gada 15. aprīļa līdz 2024. gada 15. maijam.