Pilsēta / Valmiera / Pilsētas koku novērtējumi / Koki, kas atrodas plānotās Gaujas labā krasta promenādes teritorijā

Valmiera

Koki, kas atrodas plānotās Gaujas labā krasta promenādes teritorijā

Koku inventarizācija Gaujas labā krasta promenādei veikta 2019.gada 17.jūnijā. To veica SIA LĪVZEMES KOKI KN.

Koku inventarizācija (koku vizuāla novērtēšana Valmieras Gaujas labā krasta teritorijā veickta 2019.gada maijā. Kopā novērtēti 1797 koki.

Tie numurēti dabā ar alumīnija numuriem pēc vienotas sistēmas. Koku numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas. Nosakot koku vitalitāti, novērtēts koku fiziskais stāvoklios pēc 10 baļļu sistēmas. Katram kokam noteikts tā vecumposms, noteikta kopšanas darbu prioritāte, paredzot ieteicamos sakopšanas darbus, un noteikts koka vispārējais novērtējums. Ja tiek paredzēti teritorijas rekonstrukcijas darbi, papildus izstrādāti ieteikumi koku saglabāšanai un aizsardzībai labiekārtošanas darbu laikā.

Apsekotajā teritorijā aug 34 koku sugas:

 • 2 ošlapu kļavas
 • 363 parastās kļavas
 • 1 sarkanā kļava
 • 1 sudraba kļava
 • 5 parastās zirgkastaņas
 • 2 melnalkšņi
 • 60 baltalkšņi
 • 143 āra bērzi
 • 14 parastie oši
 • 30 mājas ābeles
 • 2 mežābeles
 • 271 parastās ievas
 • 1 parastā egle
 • 143 parastās priedes
 • 4 baltās apses
 • 49 balzāmpapeles
 • 19 parastās apses
 • 12 Kanādas papeles
 • 16 Kaukāza plūmes
 • 1 mājas plūme
 • 1 mājas bumbiere
 • 79 parasie ozoli
 • 1 piramidālais ozols
 • 6 robīnijas
 • 2 nokarenie zeltzaru vītoli
 • 235 baltie vītoli
 • 40 blīgznas
 • 32 trauslie vītoli
 • 5 parastie pīlādži
 • 5 Rietumu tūjas
 • 117 parastās liepas
 • 4 Holandes liepas
 • 86 parastās gobas
 • 41 vīksna
 • Vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,9 no 10.

Teritorijā konstatēti:

 • 301 ļoti vērtīgi un izcili koki, kas noteikti ir saglabājami;
 • 653 vērtīgi koki, kas iespēju robežās ir saglabājami;
 • 500 mazvērtīgi koki, ko teritorijas kopšanas un attīstības nolūkā ir pieļaujams likvidēt;
 • 343 nevērtīgi koki, ko teritorijas kopšanas un attīstības nolukā ir pieļaujams likvidēt.

Koku kopšanas prioritātes:

 • 83 kokiem rekomendēts steidzami veikt sakopšanas darbus;
 • 214 kokiem reomendēts veikt sakopšanas darbus tuvāko sešu mēnešu laikā;
 • 277 kokiem nepieciešama kopšana, bet nav steidzama;
 • 582 kokus var sakopt, bet nav nepieciešams;
 • 641 kokiem kopšana nav nepieciešama.