Pašvaldība

Pansionāts “Valmiera”

Rīgas iela 55, Valmiera
64250345, 20218661

Iestādes e-adrese


Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Teiksma TaubePansionāta „Valmiera” direktore64207382
Indra ZaulaDirektora vietniece64207385
Judīte ZēmeleLietvede64207384
Modris KokinsSaimniecības daļas vadītājs28626749
Edgars KokinsPirts saimniecības pārzinis24933933
Lāsma LiepiņaSociālais darbinieks64207386
Guntra KalniņaVecākā medmāsa64207397
Anta SārtaNoliktavas pārzine29236250
Kauguru iela 3, Valmiera
64207465, 20203672
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Sanita ŠtefaneSociālais darbinieks64221907
Maruta Ivanova Medmāsa64207467
Evita Liepiņa Vecākā medmāsa64207467
Santa MiezīteNoliktavas pārzine64207467

Valmieras novada pašvaldības pansionāts ”Valmiera” ir vispārēja tipa pašvaldības sociālās aprūpes iestāde (reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), kura sniedz aprūpes pakalpojumu divās ēkās: Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3.

Valmieras novada pašvaldības pansionāta ”Valmiera” mēķis un uzdevumi

Darbības mērķis ir sniegt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

Pansionāta galvenais uzdevums ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām, kā arī I un II grupas invalīdiem, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē.

Pansionāta “Valmiera” nolikums (aktualizēts 24.11.2022.) Pansionāta “Valmiera” pakalpojumu cenrādis (aktualizēts 31.01.2024.) Pansionāta “Valmiera” struktūrshēma (aktualizēts 29.05.2020.)