Pansionāts “Valmiera”

Rīgas iela 55, Valmiera
64250345, 20218661

Iestādes e-adrese


Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Teiksma TaubePansionāta „Valmiera” direktore[email protected]64207382
Indra ZaulaDirektora vietniece[email protected]64207385
Judīte ZēmeleUzskaitvede[email protected]64207384
Modris KokinsSaimniecības daļas vadītājs[email protected]28626749
Edgars KokinsPirts saimniecības pārzinis[email protected]24933933
Lāsma LiepiņaSociālais darbinieks[email protected]64207386
Guntra KalniņaVecākā medmāsa[email protected]64207397
Anta SārtaNoliktavas pārzine[email protected]29236250
Kauguru iela 3, Valmiera
64207465, 20203672
Vārds, uzvārdsAmatsE-pastsTālrunis
Sanita ŠtefaneSociālais darbinieks[email protected]64221907
Maruta Ivanova Vecākā medmāsa[email protected]64207467
Evita Liepiņa Medmāsa[email protected]64207466
Lidija RadziņaNoliktavas pārzine[email protected]64207467

Valmieras novada pašvaldības pansionāts ”Valmiera” ir vispārēja tipa pašvaldības sociālās aprūpes iestāde (reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), kura sniedz aprūpes pakalpojumu divās ēkās: Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3.

Valmieras novada pašvaldības pansionāta ”Valmiera” mēķis un uzdevumi

Darbības mērķis ir sniegt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

Pansionāta galvenais uzdevums ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām, kā arī I un II grupas invalīdiem, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē.

Pansionāta “Valmiera” nolikums (aktualizēts 30.01.2020.) Pansionāta “Valmiera” pakalpojumu cenrādis (aktualizēts 03.01.2022.) Pansionāta “Valmiera” struktūrshēma (aktualizēts 29.05.2020.)