Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

29.09.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Nārbuļi”, Dikļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Nārbuļi”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9652 006 0296, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9652…

Lasīt vairāk
29.09.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Juratas ielā 7, Rūjienā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Juratas ielā 7, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9615 006 2910, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9615…

Lasīt vairāk
29.09.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Ūdens ielā 2D-23, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Ūdens ielā 2D-23, Valmierā, Valmieras novadā (kadastra Nr. 9601 900 8703), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,60…

Lasīt vairāk
29.09.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Cēsu ielā 31-44, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Cēsu ielā 31-44, Valmierā, Valmieras novadā (kadastra Nr. 9601 900 8467, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 55.8…

Lasīt vairāk
29.09.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Purva ielā 11-35, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Purva ielā 11-35, Valmierā, Valmieras novadā (kadastra Nr. 9601 900 8723, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,20…

Lasīt vairāk
29.09.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Lucas ielā 2A-8, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Lucas ielā 2A-8, Valmierā, Valmieras novadā (kadastra Nr.9601 900 8731, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 36.5…

Lasīt vairāk
29.09.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Lucas ielā 2A-4, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Lucas ielā 2A-4, Valmierā, Valmieras novadā (kadastra Nr. 9601 900 8721, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību…

Lasīt vairāk
29.09.2023

Iznomā zemes vienību Burtnieku pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība ar 2023. gada 29. septembri iznomā tai piekritīgo zemes vienību Burtnieku pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6…

Lasīt vairāk
29.09.2023

Izsludina elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Lazdas”-3, Burtnieku pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Lazdas” – 3, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā. Izsoles objekts – kadastra Nr. 9648 900 0226, kas sastāv no divistabu dzīvokļa,…

Lasīt vairāk
29.09.2023

Izsludina atkārtotu elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Lazdas”-10, Burtnieku pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Lazdas” – 10, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā. Izsoles objekts – kadastra Nr. 9648 900 0210, kas sastāv no divistabu dzīvokļa,…

Lasīt vairāk
29.09.2023

Izsludina atkārtotu elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Lazdas” -12, Burtnieku pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Lazdas” – 12, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā. Izsoles objekts – kadastra Nr. 9648 900 0210, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar…

Lasīt vairāk
28.09.2023

Izsludina atkārtotu elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam “Doktorāts Dauguļi”-5 Dauguļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā. Izsoles objekts – kadastra Nr. 9652 900 0150), kas sastāv no vienas…

Lasīt vairāk