Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

15.02.2023

Neapbūvētas zemes vienības Bumbieru ielā 10, Rūjienā izsoles sludinājums

Valmieras novada pašvaldība atklātā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapbūvētu zemes vienību Bumbieru ielā 10, Rūjienā, Valmieras novadā, 625 m2, zemes vienības kadastra apzīmējums 9615 002 0112. Izsole notiks…

Lasīt vairāk
14.02.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienību Purva ielā 2, daļas Purva ielā 4, Purva ielā 6 un Juratas ielā 40, Rūjienā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 10.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma - zemes vienību daļu Purva ielā 2, Purva ielā 4, Purva ielā 6 un Juratas ielā 40, Rūjienā, Valmieras novadā, platība 22 313 m2,…

Lasīt vairāk
14.02.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības daļas “Senči 1” Burtnieku pagastā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 10.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma “Senči 1”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9648 010 0021, platība 6,11 ha, 08.03.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras…

Lasīt vairāk
14.02.2023

Nekustamā īpašuma “Birznieku meldri”, Ipiķu pagastā izsoles sludinājums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Birznieku meldri”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9656 003 0321), kas sastāv no zemes vienības 2,6 ha ar kadastra…

Lasīt vairāk
14.02.2023

Nekustamā īpašuma “Māras”, Ķoņu pagastā izsoles sludinājums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Māras”, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9666 005 0184), kas sastāv no zemes vienības 1,28 ha platībā ar kadastra…

Lasīt vairāk
14.02.2023

Dzīvokļa “Birzes”-4, Ēveles pagastā izsoles sludinājums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Birzes”-4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9454 900 0051), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 68…

Lasīt vairāk
14.02.2023

Dzīvokļa “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā izsoles sludinājums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9678 900 0053), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 47,5…

Lasīt vairāk
14.02.2023

Dzīvokļa “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā izsoles sludinājums

Valmieras novada pašvaldība rīko atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9652 900 0150), kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa ar…

Lasīt vairāk
14.02.2023

Dzīvokļa “Promulti 70” – 6, Mazsalacas pagastā izsoles sludinājums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Promulti 70”–6, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9631 900 0101), kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību 46,0…

Lasīt vairāk
02.02.2023

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Strenčos

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 "Tiltlejas", Strenčos, Valmieras novadā, kadastra Nr.9417 900 0253. Izsoles sākumcena…

Lasīt vairāk
02.02.2023

Paziņojums par cirsmas “Industriālais parks” Valmierā izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža zemēs: zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0613, platība 57,55 ha,…

Lasīt vairāk
30.01.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai Miera ielā 11, Mazsalacā

PAPILDINĀTS 14.02.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES! Nekustamā īpašuma Miera ielā 11, Mazsalacā, Valmieras novadā, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9611 003 0119, platība 1150 m2, 08.02.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA…

Lasīt vairāk