Izsoles

  • Visas kategorijas
  • Atsavināšanas izsoles
  • Kustamās mantas izsoles
  • Nomas tiesību izsoles
07.05.2024

Izcērtamā koksne pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Mežs”, Zilākalna pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Mežs”, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, 307.kvartāla 20., 24., 22., 19. un…

Lasīt vairāk
07.05.2024

Izcērtamā koksne pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Svikas meži”, Trikātas pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Svikas meži”, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, 3.kvartāla 1., 2.,3.,4.,5.,6. nogabals, platība…

Lasīt vairāk
07.05.2024

Izcērtamā koksne pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Stirnas”, Ipiķu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Stirnas”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, 366.kvartāla 1.,3.,5.,8. nogabals, platība – 3,91…

Lasīt vairāk
vizuālis
07.05.2024

Izcērtamā koksne pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Podlejas”, Ēveles pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Podlejas”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, 1.kvartāla 1., 2. nogabals, platība –…

Lasīt vairāk
vizuālis
07.05.2024

Izcērtamā koksne pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās “Grunduļi”, Ēveles pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Grunduļi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, 1.kvartāla 2. nogabals: platība – 0,56…

Lasīt vairāk
angāru foto
18.04.2024

Nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 1, Valmierā, divu angāra ēku telpas un zeme

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, divu angāra ēku, kadastra apzīmējumi 9601 013 1811 021, 9601 013 1811 022, telpu un zemes pirmo rakstisko…

Lasīt vairāk
18.04.2024

Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, ēkas telpu daļa (5191,41 m2) un zeme

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, telpu daļas (5191,41 m2) un zemes trešo rakstisko nomas tiesību izsoli.…

Lasīt vairāk
18.04.2024

Nekustamā īpašuma “Rīsmetes”, Valmieras pagastā, zemes vienības daļa

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Rīsmetes”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli. Izsoles objekts – zemes vienības daļa 14,63 ha platībā…

Lasīt vairāk
12.04.2024

Nekustamā īpašuma “Mazjurisoni”, Skaņkalnes pagastā, zemes vienības noma

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma “Mazjurisoni”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības nomas tiesību iegūšanu. Izsoles objekts – zemes vienība “Mazjurisoni”, Skaņkalnes pagasts,…

Lasīt vairāk
12.04.2024

Nekustamā īpašuma “Celmiņi”, Sēļu pagastā, zemes vienības daļas noma

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma “Celmiņi”, Sēļu pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības daļas nomas tiesību iegūšanu Izsoles objekts – daļa zemes vienības “Celmiņi”,…

Lasīt vairāk
Bastiona ēka
12.04.2024

Nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, ēkas 1.stāva nedzīvojamās telpas Nr.11 un Nr.12

Valmieras novada pašvaldība izsludina ceturto mutisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 001 2001 001, 1.stāva nedzīvojamo telpu Nr.11 un…

Lasīt vairāk
16.05.2023

Iznomā zemes vienības augļu dārza vajadzībām Rūjienā

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz pieciem gadiem. Zemes nomas maksa gadā tiek noteikta saskaņā ar neatkarīga vērtētāja atzinumu. Papildu nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma…

Lasīt vairāk