Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

05.09.2022

Dzīvokļa īpašuma “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9678 900 0053), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 47,5…

Lasīt vairāk
05.09.2022

Dzīvokļa īpašuma “Birzes”-4, Ēveles pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Birzes”-4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9454 900 0051), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 68…

Lasīt vairāk
05.09.2022

Dzīvokļa īpašuma “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9652 900 0150), kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa, ar…

Lasīt vairāk
05.09.2022

Īpašuma “Mežvidi 56”, Burtnieku pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Mežvidi 56”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9648 016 0126), kas sastāv no zemes vienības 0,0625 ha ar kadastra apzīmējumu…

Lasīt vairāk
05.09.2022

Dzīvokļa Stacijas ielā 28-34, Valmierā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Stacijas ielā 28-34, Valmierā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9601 900 8697), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 2. stāvā, ar kopējo…

Lasīt vairāk
31.08.2022

Paziņojums par cirsmas izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Māliņi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, 1. kvartāla 1., 2. un 3.…

Lasīt vairāk
23.08.2022

Par nekustamā īpašuma Eksporta iela 8, Valmiera, Valmieras novads, kadastra
Nr.9601 013 2220, pirmās RAKSTISKĀS APBŪVES TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Dalībai nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 0054, zemes vienības daļas Nr.2, kadastra apzīmējums 9601 013 0050, platība 26 487 m2, pirmajā rakstiskajā apbūves tiesību…

Lasīt vairāk
23.08.2022

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, kadastra
Nr.9601 013 2220, pirmās RAKSTISKĀS APBŪVES TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Dalībai nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 2220, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9601 013 2220, platība 17 652 m2, pirmajā rakstiskajā apbūves tiesību izsolē…

Lasīt vairāk
16.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina otro zemes vienības Zvaigžņu iela 7, Valmiera, apbūves tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina otro mutisku apbūves tiesību izsoli. Izsoles objekts ir daļa no zemes vienības Zvaigžņu iela 7, Valmiera,  Valmieras novads, kadastra apzīmējums          9601 011 0816, platība 72 m2.…

Lasīt vairāk
16.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina otro zemes vienības Dīvaliņa iela 20, Valmiera, apbūves tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina otro mutisku apbūves tiesību izsoli. Izsoles objekts ir daļa no zemes vienības Dīvaliņa iela 20, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 010 0209, platība 60 m2.…

Lasīt vairāk
16.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības daļas Pentes ielā 15, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2508 27 000 m2 platībā. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 299,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam…

Lasīt vairāk
16.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Pentes ielā 11, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2403, 6218 m2 platībā. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 76,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam –…

Lasīt vairāk