Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

16.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Pentes ielā 11, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2403, 6218 m2 platībā. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 76,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam –…

Lasīt vairāk
16.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības daļu Valkas ielā 1, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2405 15 000 m2 platībā. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 158,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam…

Lasīt vairāk
16.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Cēsu ielā 4A, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2402 9606 m2 platībā. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 106,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam –…

Lasīt vairāk
16.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Cēsu ielā 1, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2501 18 300 m2 platībā. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 203,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam…

Lasīt vairāk
01.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Eksporta ielā 8, Valmierā apbūves tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Eksporta iela 8, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 013 0050APBŪVES TIESĪBU IZSOLI Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludina pirmo rakstisko apbūves tiesību…

Lasīt vairāk
01.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Dzelzceļa ielā 9, Valmierā apbūves tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 013 2220APBŪVES TIESĪBU IZSOLI Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludina pirmo rakstisko apbūves tiesību…

Lasīt vairāk
29.07.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.2, Valmiera, Valmieras novads, zemes nomas izsoli

PAPILDINĀTS 16.08.2022. Par nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.2, Valmierā, Valmieras novadā OTRĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU Dalībai nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.2, Valmierā, Valmieras novadā,…

Lasīt vairāk
29.07.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.1, Valmiera, Valmieras novads, zemes nomas izsoli

PAPILDINĀTS 16.08.2022. Par nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.1, Valmierā, Valmieras novadā OTRĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU Dalībai nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.1, Valmierā, Valmieras novadā,…

Lasīt vairāk
29.07.2022

Par nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.2, Valmierā, Valmieras novadā PIRMĀS MUTISKĀS Nomas tiesību izsoles REZULTĀTU

Dalībai nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.2, Valmierā, Valmieras novadā, kas sastāv no 6 m2 zemes platības no zemes vienības daļas Ziloņu iela, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums Nr.96010012006,…

Lasīt vairāk
29.07.2022

Par nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.1, Valmierā, Valmieras novadā PIRMĀS MUTISKĀS Nomas tiesību izsoles REZULTĀTU

Dalībai nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.1, Valmierā, Valmieras novadā, kas sastāv no 6 m2 zemes platības no zemes vienības daļas Ziloņu iela, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums Nr.96010012006,…

Lasīt vairāk
29.07.2022

Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Pentes ielā 2-4, Rūjienā, Valmieras novadā, PIRMĀS RAKSTISKĀS Nomas tiesību izsoles REZULTĀTU

Nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Pentes ielā 2-4, Rūjienā Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 1901, platība 9,1 m2, 25.07.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto telpu nomas…

Lasīt vairāk
15.07.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Ziloņu iela, tirdzniecības vieta Nr.2, Valmiera, Valmieras novads, zemes nomas izsoli

Nomas objekts – nekustamā īpašuma Ziloņu ielā, Valmierā, Valmieras novadā, daļa, kas sastāv no zemes vienības 6 m2 Ziloņu ielā, Valmierā, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 001 2006, turpmāk –…

Lasīt vairāk