Izsoles

  • Visas kategorijas
  • Apbūves tiesību izsoles
  • Atsavināšanas izsoles
  • Kustamās mantas izsoles
  • Nomas tiesību izsoles
24.06.2024

Nekustamais īpašums “Dēkas”-2, Bērzaines pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Dēkas”-2, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9644 900 0106, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 45,90 m2…

Lasīt vairāk
24.06.2024

Nekustamais īpašums “Tožas 10”-6, Kocēnu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Tožas 10”-6, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9664 900 0578, kas sastāv no vienistabas ar kopējo platību 27,20…

Lasīt vairāk
24.06.2024

Nekustamais īpašums “Alejas”, Ēvelē

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Alejas”, Ēvelē, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9454 007 0443, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu…

Lasīt vairāk
24.06.2024

Nekustamais īpašums Mūrmuižas iela 26A, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Mūrmuižas iela 26A, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra numurs 96010150066, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96010150060 4483 m2.…

Lasīt vairāk
18.06.2024

Nekustamais īpašums “Rubeņi”, Brenguļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Rubeņi”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9646 006 0115, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646…

Lasīt vairāk
14.06.2024

Nekustamais īpašums Miera iela 3-25, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Miera iela 3-25, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9696 900 0292, kas sastāv no četristabu dzīvokļa ar…

Lasīt vairāk
14.06.2024

Nekustamais īpašums Valmieras iela 7-16, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Valmieras iela 7-16, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9696 900 0297, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar…

Lasīt vairāk
14.06.2024

Nekustamais īpašums Valmieras iela 3-9, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Valmieras iela 3-9, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9696 900 0290, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo…

Lasīt vairāk
14.06.2024

Nekustamais īpašums Valmieras iela 3-8, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Valmieras iela 3-8, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9696 900 0227, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar…

Lasīt vairāk
14.06.2024

Nekustamais īpašums Valmieras iela 5-6, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Valmieras iela 5-6, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9696 900 0299, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar…

Lasīt vairāk
14.06.2024

Nekustamais īpašums Valmieras iela 5-5, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Valmieras iela 5-5, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9696 900 0250, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar…

Lasīt vairāk
14.06.2024

Nekustamais īpašums Imanta iela 9-6, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Imanta iela 9-6, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9696 900 0289, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar…

Lasīt vairāk