Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

26.09.2022

Zemes vienības Sporta ielā 4A, Valmierā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība atklātā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapbūvētu zemes vienību Sporta ielā 4A, Valmierā, Valmieras novadā, 1200 m2, zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 005 0173. Izsole notiks…

Lasīt vairāk
26.09.2022

Zemes vienības Jeru pagastā nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība ar 2023. gada 1. janvāri iznomā tai piekritīgo zemes vienību Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6…

Lasīt vairāk
19.09.2022

Par nekustamā īpašuma zemes vienības Cēsu ielā 4A, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2402 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nekustamā īpašuma zemes vienības Cēsu ielā 4A, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2402, 9606 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu…

Lasīt vairāk
19.09.2022

Par nekustamā īpašuma zemes vienības Valkas ielā 1, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2405 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nekustamā īpašuma zemes vienības Valkas ielā 1, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2405, 15000 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu…

Lasīt vairāk
19.09.2022

Par nekustamā īpašuma zemes vienības Cēsu ielā 1, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2501 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nekustamā īpašuma zemes vienības Cēsu ielā 1, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2501, 18300 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu…

Lasīt vairāk
19.09.2022

Par nekustamā īpašuma zemes vienības Pentes ielā 11, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2403 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nekustamā īpašuma zemes vienības Pentes ielā 11, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2403, 6218 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu…

Lasīt vairāk
19.09.2022

Par nekustamā īpašuma zemes vienības Pentes ielā 15, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2508 pirmās mutiskās nomas tiesību izsoles rezultātu

Nekustamā īpašuma zemes vienības Pentes ielā 15, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 2508, 27000 m2 platībā (turpmāk – nomas objekts), 05.09.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Ķoņu…

Lasīt vairāk
23.08.2022

Par nekustamā īpašuma Eksporta iela 8, Valmiera, Valmieras novads, kadastra
Nr.9601 013 2220, pirmās RAKSTISKĀS APBŪVES TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Dalībai nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 0054, zemes vienības daļas Nr.2, kadastra apzīmējums 9601 013 0050, platība 26 487 m2, pirmajā rakstiskajā apbūves tiesību…

Lasīt vairāk
23.08.2022

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, kadastra
Nr.9601 013 2220, pirmās RAKSTISKĀS APBŪVES TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Dalībai nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 2220, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9601 013 2220, platība 17 652 m2, pirmajā rakstiskajā apbūves tiesību izsolē…

Lasīt vairāk
16.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina otro zemes vienības Zvaigžņu iela 7, Valmiera, apbūves tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina otro mutisku apbūves tiesību izsoli. Izsoles objekts ir daļa no zemes vienības Zvaigžņu iela 7, Valmiera,  Valmieras novads, kadastra apzīmējums          9601 011 0816, platība 72 m2.…

Lasīt vairāk
16.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina otro zemes vienības Dīvaliņa iela 20, Valmiera, apbūves tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina otro mutisku apbūves tiesību izsoli. Izsoles objekts ir daļa no zemes vienības Dīvaliņa iela 20, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 010 0209, platība 60 m2.…

Lasīt vairāk
16.08.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības daļas Pentes ielā 15, Rūjienā, Valmieras novadā, pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2508 27 000 m2 platībā. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 299,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam…

Lasīt vairāk