Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

08.03.2023

Dzīvokļa Miera ielā 8-15, Sedā izsoles sludinājums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Miera ielā 8-15, Sedā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9413 900 0255), kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa, ar kopējo platību 71,1…

Lasīt vairāk
27.02.2023

Pašvaldība iznomā zemes vienību Dikļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošās zemes vienības daļu Dikļu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un viena gada…

Lasīt vairāk
24.02.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, kluba ēkas, 2.stāva nedzīvojamo telpu nomas tiesību iegūšanu

Valmieras novada pašvaldība izsludina trešo rakstisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, kluba ēkas (kadastra apzīmējums 9690 009 0071 008), 2. stāva…

Lasīt vairāk
24.02.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Naukšēnu muiža” nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 10.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma “Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9672 006 0336, platība 4,24 ha, 08.03.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir…

Lasīt vairāk
24.02.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības “Sūnas” Ēveles pagastā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 10.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma “Sūnas”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 9454 007 0023, platība 2,2 ha, 08.03.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA “Vectomēni Arto”,…

Lasīt vairāk
22.02.2023

Pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienību “Dambītes” Rencēnu pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība no 2023.gada 1.marta iznomā tai piekritīgo zemes vienību Rencēnu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un…

Lasīt vairāk
22.02.2023

Pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienību “Zeides” Rencēnu pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība no 2023.gada 1.marta iznomā tai piederīgo zemes vienību Rencēnu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un…

Lasīt vairāk
22.02.2023

Pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienību “Lūkinas” Rencēnu pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība no 2023.gada 1.marta iznomā tai piekritīgo zemes vienību Rencēnu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un…

Lasīt vairāk
21.02.2023

Pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienības Rūjienā augļu dārza izveidei

Valmieras novada pašvaldība piedāvā nomāt augļu dārza vajadzībām zemes vienības Rūjienā. Zemes vienības tiek iznomātas bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 5 gadiem un nomas maksu 1,5 % no…

Lasīt vairāk
21.02.2023

Nedzīvojamo telpu Skaņkalnē nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma “Lībiešu pilskalns”, kadastra Nr.9684 002 0312, tās sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 9684 002 0312 002, nedzīvojamās telpas ar nomas termiņu uz…

Lasīt vairāk
20.02.2023

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības augļu dārza vajadzībām Rūjienā

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz pieciem gadiem ar nomas maksu gadā 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā. Papildu nomas…

Lasīt vairāk
15.02.2023

Neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 4, Valmierā izsoles sludinājums

Valmieras novada pašvaldība atklātā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapbūvētu zemes vienību Sporta ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā 1775 m2 platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 005 0174. Izsole…

Lasīt vairāk