Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

26.10.2023

SIA “VTU Valmiera” pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Ozoli”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 96640090197. Nekustamā īpašuma sākumcena…

Lasīt vairāk
20.10.2023

Iznomā zemi 6720 m2 platībā Liepu ielā 11, Mazsalacā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību 6720 m2 platībā, Liepu 11, Mazsalacā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums Nr. 9611 003 1501, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām…

Lasīt vairāk
18.10.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Gauja 317”, Kauguru pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Gauja 317”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9662 002 0229 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002…

Lasīt vairāk
18.10.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Gauja 142”, Kauguru pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Gauja 142”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9662 002 0196), kas sastāv no zemes vienības 497 m2 ar kadastra apzīmējumu…

Lasīt vairāk
18.10.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Rāmnieki”, Jeru pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Rāmnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9658 001 0165, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658…

Lasīt vairāk
10.10.2023

Iespēja attīstīt uzņēmējdarbību vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā

Valmieras novada pašvaldība atkārtoti piedāvā nomai telpas Kocēnos, Ķenča ielā 2 (ar piegulošo zemi) vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā uzņēmējdarbības attīstībai – ražošanai, pakalpojumu sniegšanai. Nomas termiņš – divpadsmit gadi. Atjaunotā Kokmuižas…

Lasīt vairāk
09.10.2023

Papildināts. Izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības “Klētnieki”, Burtnieku pagastā pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

30.10. 2023. Par nekustamā īpašuma “Klētnieki”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9648 001 0031 PIRMĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU: Nekustamā īpašuma “Klētnieki”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā,…

Lasīt vairāk
09.10.2023

Papildināts. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zemgaļi”, Vilpulkas pagastā sastāvā esošās zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

30.10.2023. Par nekustamā īpašuma “Zemgaļi”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9694 002 0137 PIRMĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU: Nekustamā īpašuma “Zemgaļi”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā…

Lasīt vairāk
09.10.2023

Papildināts. Izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, sastāvā esošās zemes vienības daļas un ēkas otro mutisko tiesību nomas izsoli

30.10.2023. Par nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas un ēkas OTRĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU: Nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča…

Lasīt vairāk
04.10.2023

SIA “VTU Valmiera” pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 96640090197. Nekustamā īpašuma sākumcena…

Lasīt vairāk
02.10.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 28A, Rūjienā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 28A, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9615 006 0205, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu…

Lasīt vairāk
29.09.2023

Paziņojums par elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Lieljēkabi”, Kocēnu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Lieljēkabi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9664 013 0052, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664…

Lasīt vairāk