Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

07.09.2022

Izcērtamās koksnes meža platībās “Zīles”, Ēveles pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Zīles”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, 2. kvartāla 3. un 6. nogabals,…

Lasīt vairāk
07.09.2022

Izcērtamās koksnes meža platībās “Jaunzariņi”, Ēveles pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Jaunzariņi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, 1. kvartāla 2. nogabals, platība –…

Lasīt vairāk
07.09.2022

Izcērtamās koksnes meža platībās “Bērži”, Burtnieku pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 634. kvartāla 1. nogabals, platība –…

Lasīt vairāk
07.09.2022

Izcērtamās koksnes izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Cūkaušu purvs”, Rūjienā, Valmieras novadā, 217. kvartāla 3. nogabals, platība –…

Lasīt vairāk
07.09.2022

Izcērtamās koksnes izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Muižnieki”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, 1. kvartāla 2. nogabals, platība –…

Lasīt vairāk
06.09.2022

Izcērtamās koksnes izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās: “Grunduļi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, 1. kvartāla 2., 4., 6., 7.…

Lasīt vairāk
05.09.2022

Transportlīdzekļa “Ford Mondeo” izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli transportlīdzeklim “Ford Mondeo”, valsts reģistrācijas Nr. HB 7867. Sākumcena – 302,50 eiro, solis – 20,00 eiro, izsoles nodrošinājuma nauda – 25,00 eiro.…

Lasīt vairāk
05.09.2022

Transportlīdzekļa “VW Caddy” izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli transportlīdzeklim “VW Caddy”, valsts reģistrācijas Nr. EP 8672. Sākumcena – 242,00 eiro, solis – 20,00 eiro, izsoles nodrošinājuma nauda – 20,00 eiro.…

Lasīt vairāk
05.09.2022

Dzīvokļa īpašuma Imanta ielā 6-17, Zilākalnā, Zilākalna pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Imanta ielā 6-17, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9696 900 0258), kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo…

Lasīt vairāk
05.09.2022

Īpašuma “Gaujmala Segļi 99”, Kauguru pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Gaujmala Segļi 99”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9662 002 0526), kas sastāv no zemes vienības 0,0609 ha ar kadastra…

Lasīt vairāk
05.09.2022

Dzīvokļa īpašuma “Mellumi”-4, Kocēnu pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Mellumi”-4, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9664 900 0602), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 44,2…

Lasīt vairāk
05.09.2022

Īpašuma “Bērnu dārzs-Skola”, “Pamatskola-bērnudārzs”, Vilpulkā, Vilpulkas pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Bērnu dārzs-Skola”, “Pamatskola-bērnudārzs”, Vilpulkā, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9694 002 0248), kas sastāv no: zemes vienības 0,98 ha ar…

Lasīt vairāk