Koka skulptūru parks pie Burtnieka ezera Matīšu kanāla

Koka skulptūru parks pie Burtnieka ezera Matīšu kanāla

Koka skulptūru parks pie Burtnieka ezera Matīšu kanāla

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Burtnieka ezera koka skulptūru parks

Projekta īstenošanas vieta: Matīšu kanāla piekraste (labā puse, skatoties no sauszemes), Valmieras novads

Projekta pieteicējs: Biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”

Īss projekta kopsavilkums: Projektā Burtnieku ezera Matīšu kanālā plānots izveidot koka skulptūru parku, kura tematika saistītos ar Burtnieka ezeru, tā faunu un floru. Projekta kopējās izmaksas 11080,00 EUR.

Projekta un tā nepieciešamības apraksts:

Biedrība „Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” aktīvi darbojas gan bērnu, jauniešu apmācībā, gan pasākumu organizēšanā, gan tūrisma pakalpojumu attīstīšanā. Biedrības darbības pamatbāze atrodas  pie Burtnieku ezera Matīšu kanāla. Šeit tiek veidota infrastruktūra vietējo iedzīvotāju rekreācijai, tūristu piesaistei un pakalpojumu sniegšanai. Līdz šim biedrība uzbūvējusi lapeni-  nojumi dažādu pasākumu norisei, iegādājusies solus un galdus, kanālā novietojusi pontonus, vienu no tiem speciāli ezera piekļuvei cilvēkiem ar kustību traucējumiem, plāno iegādāties un uzstādīt mobilu ugunskura vietu. Biedrība piedāvā laivu, motoru nomu, kā arī izbraucienus ar pontonlaivu Made Marija. Biedrības aktivitātes piesaista Matīšu kanālam apmeklētājus- gan no tuvākās apkārtnes, gan citām vietām Latvijā un ārvalstīs. 

Kanāla malā pašvaldība novietojusi nojume, uzstādīta pārģērbšanās kabīne un novietoti soli un galdi, izveidota ugunskura vieta. Iepriekšminētais apliecina, ka šajā vietā izveidota pamata infrastruktūra vietējo iedzīvotāju un viesu rekreācijai un  tūristu piesaistei.

Lai dažādotu pakalpojumu sniegšanu un padarītu vietu vēl atraktīvāku, piesaistītu tūristus, nepieciešama infrastruktūras uzlabošana un papildināšana ar jauniem inovatīviem pakalpojumiem un oriģināliem vides objektiem.

Plānots izveidot koka skulptūru parku, kura tematika saistītos ar Burtnieka ezeru, tā faunu un floru. Skulptūrām būtu arī izglītojoša funkcija par ezera un apkārtnes dabas vērtībām, jo teritoriju apmeklē daudz bērnu un jauniešu. Sākotnēji plānots uzstādīt 5 koka figūras, kuras, ja būs tāda iespēja, varēs papildināt arī ar citām. Koka figūras plānots izveidot no ozolkoka un uzstādīt uz stabilas, ūdensdrošas pamatnes, kas nodrošinātu to saglabāšanos iespējamo ūdenslīmeņa svārstību rezultātā (applūšana). Plānots, ka figūras izveidotu meistars, kas nodarbojas ar koka skulptūru veidošanu un viņam ir pieredze daudzu līdzīgu figūru izveidē (pie Strenču estrādes), tās būtu oriģinālas, ar māksliniecisku vērtību, izturīgas pret iespējamo negatīvo ārējo vides faktoru ietekmi un neprasītu ieguldījumus to uzturēšanā vairāku tuvāko gadu garumā. Tā kā figūras plānotas oriģinālas, tad to vizualizācija iespējama tikai pēc to izveides. Projekta iesniegumam pievienots vizuālais materiāls ar norādītu potenciālo skulptūru parka atrašanās vietu pie kanāla un skulptūrām, kas ņemtas no Brūšnieku ezera dabas takas (avots: www.redzet.eu), figūras konceptuāli un idejiski atbilst projekta iesniedzēja iecerēm, bet ņemot vērā, ka figūras tiks izgatavotas oriģinālas, pie cita meistara, tad tās noteikti vizuāli un tematiski atšķirsies no šīm. 

Projekta iecere pilnībā atbilst Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.-2038. noteiktajam – Burtnieku ezers –  Valmieras novada pašvaldības prioritāri atbalstāmā teritorija tūrisma attīstībai.  Vadlīnijās dabas teritoriju izmantošanai noteikts, ka jāattīsta ūdensceļi un pie tiem esošie tūrisma un apskates objekti un laivotāju infrastruktūra. Investīciju plānā 2022. – 2024. kā viena no rīcībām noteikta: Burtnieku ezera Matīšu pludmales labiekārtošana. Valmieras novada attīstības programmas Rīcības plānā Uzdevuma 3-2 Attīstīt lauku tūrisma tīklu un veicināt ekotūrismu, Pasākums- Tūrisma piedāvājuma pie Burtnieku ezera attīstīšana. 

Valmieras novada pašvaldības informatīvajā izdevumā (2023.gada martā) rakstā „Aktīvi noris tikšanās ar iedzīvotājiem pagastos un pilsētās” minēts, ka tiekoties ar iedzīvotājiem Burtniekos kā būtisks turpmākās attīstības ieteikums minēta – atpūtas vietu izveide ap Burtnieku ezeru- papildināt infrastruktūru ar atpūtas elementiem.

Projekta ideja pilnībā atbilst Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentiem.

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 11 080,00 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums:

Pieteikums atbilst konkursa nolikumam. Pieteikumā iekļautais risinājums – koka zivju skulptūras Burtnieka ezera krastā pie Matīšu kanāla – ir ļoti līdzīga jau Strenčos pie Gaujas esošajam koka skulptūru parka idejai. Saglabājot iesniedzēja ideju par infrastruktūras nepieciešamību iedzīvotāju rekreācijai, tūristu piesaistei un pakalpojumu sniegšanai, kas būtu saistīta ar Burtnieka ezeru, tā floru un faunu, un vienojoties ar Projekta iesniedzēju, būtu meklējams māksliniecisks, taču funkcionāls infrastruktūras risinājums, kas vienlaikus atbilst interaktīviem rotaļu vai rekreācijas elementiem. 

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums:

Komisija atbalsta projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.