Bērnu laukumiņš kokos Jāņparkā Valmierā

Bērnu laukumiņš kokos Jāņparkā Valmierā

Bērnu laukumiņš kokos Jāņparkā Valmierā

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Bērnu laukumiņš kokos

Projekta īstenošanas vieta: Jāņparks, Valmieras novads, LV-4201

Projekta pieteicējs: Anna Broka, Jāņparka attīstības biedrība

Īss projekta kopsavilkums: Līdz ar Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) Valmieras novads ir kļuvis ģeogrāfiski un arī iedzīvotāju ziņā lielāks. Nesenie pasākumi Jāņparkā atklāj, ka bērni, jo īpaši vecumā līdz 14 gadiem, labprāt ar vecākiem parkā piedalās dažāda veida aktivitātēs, koncertos u.c. pasākumos. Bērni nāk līdzi Jāņparka aktīvajiem iedzīvotājiem un piedalās arī parka uzkopšanas darbos. Jāņparka apkaimes bērniem vienīgais tuvākais bērnu laukums ir “Mežs”, kurš ir visas pilsētas un visu vecumu bērnu laukumiņš. Kamēr tuvumā esošā skola ir iemesls, kādēļ bērni ikdienā šķērso Jāņparku. Jāņparka bērni ikdienā redzami spēlējamies “kanalizācijas” grāvī (gar Top, kas tek) vai savos privātmāju pagalmos. No otras puses, māmiņas ar pavisam maziem bērniem (ratiņos) bieži atpūšas un patveras no karstās un dinamiskās pilsētvides ritma tieši Jāņparkā. Kopīgajās sanāksmēs Jāņparka aktīvie iedzīvotāji sadarbībā ar pašvaldību un VNF Domnīcā ir rosinājuši izveidot Jāņparkā bērnu laukumiņu, kas padarītu bērniem un ģimenēm ar bērniem šo vidi pieejamu. Bērnu laukumiņš ļautu bērniem jēgpilni pavadīt laiku, kamēr vecāki iesaistās un līdzdarbojas. 

Projekta un tā nepieciešamības apraksts: Jāņparka apkaime vēsturiski un arī šobrīd ir izveidojusies par strādājošo ģimeņu dzīvesvietu un darbavietu. No vienas puses, atrašanās vieta ir daudzfunkcionāla – tuvumā ir Vidzemes olimpiskais centrs, vairāki lielveikali un cita veida tirdzniecības centri un veikali. No otras puses, jaunā privātmāju apbūve ir papildinājusi un piesaistījusi jaunas ģimenes ar bērniem, kas ietekmē apkaimē dzīvojošo skaita pieaugumu. Aplēses liecina, ka Jāņparka apkaimes teritorijā, t.i., Jāņparks, Šķesteri, Putriņās un daļēji Jumaras ielas apkaimē dzīvojošo iedzīvotāju kopējais skaits ir ap 2500-3000 iedzīvotāju (skat. CSB dati par Valmieras apkaimes iedzīvotājiem).

Šobrīd Jāņparka apkaimes iedzīvotāji un viņu atbalstītāji ir izteikuši vēlmi aktīvi un jēgpilni pavadīt laiku un iesaistīties Jāņparka aktivitātēs. Jāņparka vide ir kļuvusi multifunkcionāla, pateicoties iedzīvotājiem, lai infrastruktūra tam nav īsti piemērota. Pašreiz pasākumos, kuri ir organizēti pieaugušajiem, ir grūtības noturēt bērnu uzmanību. Bērnu laukumiņš vai bērnu stūrītis ļautu gan aktīvajiem Jāņparciešiem un viņu bērniem, gan ikvienam apmeklētājam – bērnam, jautri un jēgpilni pavadīt laiku Jāņparkā. Sākoties brīvdienām, ikviena vecāka uztraukums ir bērni, kas ir mājās, kamēr viņi ir darbos. Bērni joprojām Latvijā ir vieni no visaugstākajam traumatismam pakļautām riska grupām. Izveidotā infrastruktūra Valmierā joprojām ir nepietiekama uz tik lielo bērnu skaitu un apmeklētāju skaitu, kas ikdienā ierodas uz visādiem aktīvajiem pasākumiem netālu esošajā VOC, izglītības iestādēs un pilsētā kopumā. Viens centrālais bērnu laukumiņš pie Dzirnavu ezeriņa un “Mežs”, kā arī atsevišķi nelieli rotaļu laukumiņi pilsētā, ir nepietiekams risinājums ģimenēm ar bērniem un viņu vajadzībām. Bērnu laukumiņa funkcija ir pagarināt bērniem laimīgās bērnības sajūtas un arī drošs veids, kā pavadīt laiku.

Vēlamies uzsvērt, ka Valmieras novadā dzīvojošiem un netālu esošo mācību iestāžu bērniem un jauniešiem ir nepieciešama labvēlīga vide un pulcēšanās vieta, kur organizēties kopīgajā darbībā. Nenoliedzami, Jāņparks, ir Valmieras viens no lielākajiem parkiem, kurš aicina iepazīties ar vietējo vēsturi, izbaudīt dabu un šķērsot to Zāļā dzelzceļa ietvaros. 

Līdz ar parka sakopšanu (dobju izveidi, zāliena pļaušanu, apgaismošanu, soliņu izvietošanu) “Jāņparks” – parks, ir kļuvis par kopīgu aktivitāšu – ikdienas sporta un kultūras pasākumu un brīvā laika pavadīšanas vietu. Drīzumā gaidāms vērienīgs Ģimenes dienas pasākums – 1.jūnijā, 2023.gadā. Atzīmējot šo dienu un vēršot uz bērniem, kas ikdienā Latvijā cieš no vardarbības, aicinām atbalstīt šo iniciatīvu un izveidot parkā atbilstošu un drošu bērnu laukumiņu. Atbalstot bērnus, mēs atbalstām bērnu vecākus un veicinām bērnu socializēšanos. Bērnu laukumiņš ir vecāku iepazīšanās vieta, tā ir vieta jaunai draudzībai un fiziska tikšanās vieta, nevis digitāls rīks un vientulība, kas ir mūsu bērnu ikdiena, kamēr vecāki strādā.

Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas Ainavu arhitektes Līvas Jumejas “Jāņparka” attīstības vīziju Jāņparkā – parkā, ir plānots izveidot “Bērnu rotaļu laukumu” (skat. 2.attēlu, Pielikumā idejai) Mēs vēlamies uzsvērt, ka “Bērnu rotaļu laukums” veicinās gan Jāņparka apkaimes bērnu, gan visa Valmieras novada bērnu labsajūtu, kas ierodas uz dažādām aktivitātēm pilsētā. 

“Bērnu rotaļu laukums” būtu jāierīko daļēji noēnotā parka teritorijā, neapdzīvotākajā daļā. Rotaļu laukuma elementus var veidot no teritorijā esošajiem izcirstajiem kokiem, papildot tos ar kvalitatīviem un drošiem rotaļu laukuma elementiem. 

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 043 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Pieteikums atbilst konkursa nolikumam. Jāņparkā ir nepieciešama bērnu aktivitāšu zona. Ideja par bērnu rotaļu laukumu ir iekļauta Pašvaldības Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas veidotajā Jāņparka attīstības vīzijā. Projekta realizēšanas gadījumā nepieciešams, ar iesniedzēju vienojoties, pārskatīt teritorijā uzstādāmos rotaļu elementus, precizējot pieteikuma tāmi. 

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Komisija atbalsta projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.