Publiskais rotaļu laukums Mazsalacā

Publiskais rotaļu laukums Mazsalacā

Publiskais rotaļu laukums Mazsalacā

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Publiskā rotaļu laukuma izveide Mazsalacā

Projekta īstenošanas vieta: Mazsalaca, Valmieras novads

Projekta pieteicējs: Vita Reinalde

Īss projekta kopsavilkums: Projektā paredzēta publiskā rotaļu laukuma izveide Mazsalacā 

Projekta un tā nepieciešamības apraksts:

Projektā paredzēta publiskā rotaļu laukuma izveide ar mērķi veicināt bērnos interesi par veselīgu dzīvesveidu un nodrošināt iespēju pavadīt laiku svaigā gaisā, tādējādi uzlabojot viņu fizisko un garīgo veselību. Šāds laukums būtu vērtīgs pienesums Mazsalacas pilsētas infrastruktūrai, jo pašlaik publiskais rotaļu laukums pilsētā ir pieejams tikai pie pirmsskolas izglītības iestādes un laikā, kad to izmanto pirmsskolas izglītības iestādes bērni, citiem bērniem tā izmantošana nav pieejama. Projekta īstenošanas vieta ir tuvu pirmsskolas izglītības iestādei, tāpēc tā būtu lieliska iespēja arī pirmsskolas izglītības grupām izmantot projektā izveidoto infrastruktūru pastaigu laikā. 

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 23 962, 88 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Projekta pieteikums atbilst konkursa nolikumam. Izvēlētā projekta realizēšanas vieta ir atbalstāma. Projekta realizēšanas gadījumā nepieciešams pārskatīt, kādas rotaļu iekārtas tiks uzstādītas. Vērtējams, vai perspektīvā teritorija būtu attīstāma kā plašāka rotaļu vieta bērniem Mazsalacā.

Vērtējot Projekta idejas pieteikumu, izsvērta arī ideja par Projekta realizēšanas vietas pārvietošanu uz skolas teritoriju, kur jaunas rotaļu iekārtas būtu noderīgas gan skolas telpās izvietoto pirmsskolas grupiņu bērniem, gan jaunākā skolas vecuma bērniem. Šāda ideja tika apsvērta, ņemot vērā, ka ārpus bērnudārza darba laika tā rotaļu iekārtas ir pieejamas arī publiskai izmantošanai. Taču speciālistu atbalstu gūst Projekta pieteikumā iekļautais vietas izvēles risinājums, ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītības iestādes rotaļu laukumi nav publiski izmantojami tā darba laikā. 

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Komisija atbalsta projekta idejas virzību līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.