Pakalpojumi / Personalizētas braukšanas kartes

Personalizētas braukšanas kartes

Valmieras novada pašvaldības 13.12.2021. saistošie noteikumi Nr.22 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā” nosaka, ka ikvienam pensionāram, kuram vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarētā dzīvesvietas adrese ir Valmieras novadā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma spēkā esamības laikā Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā, saņemot pašvaldībā beztermiņa personalizētu braukšanas karti, ko, iekāpjot autobusā, jāuzrāda tā vadītājam.

Personalizētu braukšanas karti var saņemt Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienībā “Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs”, apvienību pārvalžu valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēku klientu apkalpošanas punktos darba dienās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Personalizētās braukšanas kartes ir beztermiņa.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

 

Informācija aktualizēta 03.06.2024.