Pakalpojumi / Braukšanas kartes pensionāriem

Braukšanas kartes pensionāriem

Valmieras novada pašvaldības 13.12.2021. saistošie noteikumi Nr.22 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā” nosaka, ka ikvienam pensionāram, kuram vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarētā dzīvesvietas adrese ir Valmieras novadā, ir tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā, saņemot pašvaldībā beztermiņa personalizētu braukšanas karti, ko, iekāpjot autobusā, jāuzrāda tā vadītājam.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 03.01.2022.