Valmieras novada iedzīvotājiem pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis 8484

Valmieras novada iedzīvotāju ērtībām pieejams vienots bezmaksas diennakts atbalsta tālrunis 8484. Tas radīts, lai iedzīvotājiem atvieglotu ziņošanu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana.

Tālrunis izmantojams gadījumos, kad:

  • nepieciešams izsaukt vai informēt Valmieras novada pašvaldības policiju par dažādiem sabiedriskās kārtības vai automašīnu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem;
  • izsaukt palīdzību vai informēt par apgādes sistēmu (ūdensapgādes, kanalizācijas, elektrības piegādes, apkures, atkritumu apsaimniekošanas) bojājumiem vai to darbības pārtraukumiem;
  • informēt par sanitārās tīrības jautājumiem pilsētā;
  • ziņot par klaiņojošiem dzīvniekiem;
  • informēt par bīstamām vietām uz brauktuves vai citur publiskās vietās (asas bedres, pazuduši vai salauzti komunikāciju aku vāki, nolūzuši koki vai to zari, ielu izskalojumi vai citi apgrūtinājumi);
  • informēt par bojājumiem, kas nodarīti publiskajai infrastruktūrai (bojāti soliņi, atkritumu urnas, ierīces bērnu rotaļu laukumos, ielu publiskais apgaismojums un līdzīgi bojājumi);
  • informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju;
  • ārpus Bāriņtiesas darbalaika un brīvdienās informēt par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju.

Uz tālruņa 8484 zvaniem atbildēs un koordinētu tālākas informācijas apriti nodrošinās pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centra dežurants. Atbildi problēmas pieteikumam būs iespējams saņemt sms veidā.

NB! Ziņošanai par nelaimes gadījumiem arī turpmāk izmantojami operatīvo dienestu tālruņi: 112 – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturētais vienotais ārkārtējo notikumu numurs, 110 – Valsts policijas tālrunis, 113 – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālrunis, 114 – Gāzes avārijas dienesta tālrunis.