Pakalpojumi / Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa Rūjienas apvienībā