Pakalpojumi / Dienesta viesnīcu dzīvojamo telpu īres maksas cenrādis Ausekļa ielā 25B un Jāņa Enkmaņa ielā 14, Valmierā

Dienesta viesnīcu dzīvojamo telpu īres maksas cenrādis Ausekļa ielā 25B un Jāņa Enkmaņa ielā 14, Valmierā

2023. gada 30. novembrī Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprinātais dienesta viesnīcu cenrādis šeit.