Pakalpojumi / Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa Kocēnu apvienībā

Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa Kocēnu apvienībā

Ar pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu Kocēnu apvienībā var iepazīties šeit

– 2.pielikums Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumam Nr.11 (Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumu Nr.502; 29.09.2022. lēmumu Nr.597; 27.10.2022. lēmumu Nr.679; 29.12.2022. lēmumu Nr.791; 23.02.2023. lēmumu Nr.86; 27.04.2023. lēmumu Nr.188; 31.08.2023. lēmumu Nr.426; 20.02.2024. lēmumu Nr.63)

 

Informācija aktualizēta 08.03.2024.