Pakalpojumi / Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas telpām

Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas telpām

Ar Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa cenrādi izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas telpām var iepazīties šeit

 

Informācija aktualizēta 12.01.2023.