Pakalpojumi / Kapsētu sniegtie maksas pakalpojumi

Kapsētu sniegtie maksas pakalpojumi

Ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.11.2022. lēmumu Nr.731 apstiprinātais Valmieras novada kapsētu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis šeit

 

Informācija aktualizēta 09.12.2022.