Pakalpojumi / Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrādis Mazsalacas apvienībā

Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrādis Mazsalacas apvienībā

Ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.11.2022. lēmumu Nr.716 apstiprinātā pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa Mazsalacas apvienībā šeit

 

Informācija aktualizēta 17.04.2023.