Pakalpojumi / Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis (Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmums Nr. 420 (Grozījumi: 29.09.2022. lēmums Nr. 605; 27.10.2022. lēmums Nr. 677; 31.01.2023. lēmums Nr. 59; 23.02.2023. lēmums Nr. 104; 25.05.2023. lēmums Nr. 236; 27.07.2023. lēmums Nr. 372, 28.09.2023. lēmums Nr. 446, 28.12.2023. lēmums Nr. 619) šeit.

 

Informācija aktualizēta 16.01.2024.