Pakalpojumi / Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas pakalpojumu cenrādis Strenčos