Pakalpojumi / Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa Burtnieku apvienībā