Pakalpojumi / Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi

Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi

Ar 31.01.2022. pašvaldības domes lēmumu Nr.230 “Par iestādes “Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” var iepazīties šeit

 

Informācija aktualizēta 02.05.2022.