Pakalpojumi / Telpu Parka ielā 17, Vaidavā, Vaidavas pagastā, maksas pakalpojumu cenrādis

Telpu Parka ielā 17, Vaidavā, Vaidavas pagastā, maksas pakalpojumu cenrādis

Ar maksas pakalpojumu cenrādi telpām Parka ielā 17, Vaidavā, Vaidavas pagastā var iepazīties šeit.

 

Informācija aktualizēta 08.07.2022.