Pakalpojumi / Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšana elektroniski

Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšana elektroniski

Katrs pa pastu izsūtīts maksāšanas paziņojums tērē pašvaldības budžeta līdzekļus, tādēļ atgādinām – ikvienam nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājam iespējams pieteikties nodokļa maksājuma paziņojuma (MP) sanemšanai elektroniski 3 soļos:

 1. Nekustamā īpašuma īpašniekam portālā www.epakalpojumi.lv jāautentificējas, izmantojot interneta bankas vai e-paraksta autentifikācijas rīku.
 2. Sadaļā “Nekustamais īpašums” – “E-pasta un SMS pieteikums” jānorāda pašvaldība, e-pasta adrese un mobilā tālruņa numurs. Norādot tālruņa numuru, iespējams pieteikties atgādinājumiem par samaksas termiņa tuvošanos.
 3. Jāpstiprina ievadīto e-pasta adresi, atverot saiti saņemtajā e-pasta adreses apstiprināšanas paziņojumā.

Svarīgi! Iedzīvotājam aktivizējot savu oficiālo e-adresi Latvijas valsts portālā, papildu darbības nav jāveic – pašvaldība NĪN MP nosūtīs uz iedzīvotāja e-adresi.

Ja nav iespējams elektroniski aizpildīt pieteikumu, aicinām šo informāciju iesniegt klātienē tuvākājā klientu apkalpošanas centrā vai bibliotēkā.

Jāņem vērā – ja pieder vairāki īpašumi dažādās pašvaldībās, katrai no tām jāiesniedz atsevišķs iesniegums.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

***

Nodokļa apmaksas iespējas

* Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejams e-pakalpojums „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” (instrukcija), kas sniedz iespēju apmaksāt NĪN, izmantojot komercbanku pakalpojumus – internetbankas.

Šis e-pakalpojums nodrošina arī papildu iespējas – apmaksāt nodokli par citām personām piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes formātā un izveidot atgādinājumus ar ievadāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem nodokļu maksājumiem.

Izmantojot internetbanku, NĪN apmaksājiet, veicot pārskaitījumu uz kādu no Valmieras novada pašvaldības (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000043403) kontiem:

 • norēķinu konts LV90UNLA0050014302851,
  a/s SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X
 • norēķinu konts  LV13HABA0551002360569,
  a/s SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22
 • norēķinu konts  LV83RIKO0002013184723,
  a/s Luminor Bank, kods RIKOLV2X

Veicot pārskaitījumu, norādiet nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma numuru, īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja maksājat tikai par kādu no kadastra vienībām – arī attiecīgo kadastra apzīmējuma numuru).

* Ar bankas maksājumu karti veikt NĪN apmaksu var arī Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, vai kādā no Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Lai izvairītos no situācijas, ka tiek aprēķināta nokavējuma nauda, aicinām veikt NĪN maksājumus laikus.

***

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Finanšu un ekonomikas nodaļas vecāko nodokļu ekonomisti Vitu Ievīti, tālrunis 64250909.

Aktualizēts 28.08.2023.