Pakalpojumi / Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšana elektroniski

Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšana elektroniski

Aicinām būt atsaucīgiem, reģistrējoties nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski, palīdzot ietaupīt gan pašvaldības budžeta līdzekļus, gan dzīvojot videi draudzīgāk!

Lai saņemtu NĪN maksāšanas paziņojumu e-adresē, aktivizē e-adresi portālā Latvija.lv
Informācija par e-adreses aktivizāciju pieejama portālos Latvija.lv un mana.latvija.lv

Nodokļa maksātājiem, kam būs aktivizēta e-adrese, maksāšanas paziņojumi automātiski tiks sūtīti uz e-adresi.

E-adrese ir oficiālais primārais saziņas kanāls ar valsts un pašvaldību iestādēm, tāpēc pēc e-adreses aktivizēšanas turpmāk savstarpējā saziņa ar valsts un pašvaldību iestādēm notiks e-adresē. Tas nozīmē, ka gan valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk būs
pienākums informāciju un dokumentus sūtīt uz aktivizēto e-adresi, gan e-adreses aktivizētājam
būs pienākums ar valsts un pašvaldību iestādēm sazināties e-adresē.

No 2023.gada 1.janvāra juridiskajām personām būs jābūt elektroniskajai adresei (e-adresei), uz kuru tiks saņemti maksāšanas paziņojumi, praktiski izslēdzot šai grupai adresēto paziņojumu nosūtīšanu aploksnē.

Lai pieteiktos NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā:

 • nekustamā īpašuma īpašniekam portālā www.epakalpojumi.lv jāautentificējas, izmantojot internetbanku vai elektroniskā paraksta rīku;
 • sadaļā “Nekustamais īpašums” – “E-pasta un SMS pieteikums” jānorāda pašvaldība, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs. Norādot tālruņa numuru, iespējams pieteikties atgādinājumiem par samaksas termiņa tuvošanos;
 • jāapstiprina e-pasta adreses pareizību, atverot saiti e-pasta adreses apsrtiprinājuma paziņojumā.

Ja nav elektronisku autentifikācijas līdzekļu, iesniegumu maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski jāaizpilda pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

Jāņem vērā – ja pieder vairāki īpašumi dažādās pašvaldībās, katrai no tām jāiesniedz atsevišķs iesniegums.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

***

Nodokļa apmaksas iespējas

* Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejams e-pakalpojums „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” (instrukcija). E-pakalpojums sniedz iespēju apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot komercbanku pakalpojumus – internetbankas.

Šis e-pakalpojums nodrošina arī papildu iespējas – apmaksāt nodokli par citām personām piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes formātā un izveidot atgādinājumus ar ievadāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem nodokļu maksājumiem.

Izmantojot internetbanku, nekustamā īpašuma nodokli apmaksājiet, veicot pārskaitījumu uz kādu no Valmieras novada pašvaldības (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000043403) kontiem:

 • norēķinu konts LV90UNLA0050014302851,
  a/s SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X
 • norēķinu konts  LV13HABA0551002360569,
  a/s SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22
 • norēķinu konts  LV83RIKO0002013184723,
  a/s Luminor Bank, kods RIKOLV2X
 • norēķinu konts  LV58LPNS0004202995122,
  VAS Latvijas pasts, kods LPNSLV21

Veicot pārskaitījumu, norādiet nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma numuru, īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja maksājat tikai par kādu no kadastra vienībām – arī attiecīgo kadastra apzīmējuma numuru).

* Ar bankas maksājumu karti veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var arī Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, vai kādā no apvienību pārvalžu Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Lai izvairītos no situācijas, ka tiek aprēķināta nokavējuma nauda, aicinām veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus laikus.

***

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Finanšu un ekonomikas nodaļas vecāko nodokļu ekonomisti Vitu Ievīti, tālrunis 64250909.

Aktualizēts 27.10.2022.