Pakalpojumi / Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšana elektroniski

Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšana elektroniski

Aicinām būt atsaucīgiem, reģistrējoties nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski.

Iespējas pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemšanai elektroniski:

 • aktivizējot e-adresi portālā Latvija.lv;
 • aizpildot pieteikumu portālā www.epakalpojumi.lv: sadaļā “Nekustamais īpašums” – “E-pasta un SMS pieteikums” norādot pašvaldību, e-pasta adresi, tālruņa numuru;
 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz pašvaldības e-pastu ;
 • ja nav elektronisku autentifikācijas līdzekļu, iesniegumu maksājuma paziņojuma saņemšanai elektroniski var aizpildīt Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās.

ATGĀDINĀM! No 2023. gada 1. janvāra juridiskām personām e-adreses lietošana ir obligāta!

NĪN apmaksu iespējams veikt arī portālos Latvija.lv (e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”) (instrukcija) Šis e-pakalpojums nodrošina arī papildu iespējas – apmaksāt nodokli par citām personām piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes formātā un izveidot atgādinājumus ar ievadāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem nodokļu maksājumiem.

Apmaksu var veikt arī www.epakalpojumi.lv (sadaļā “Nekustamais īpašums” izvēloties e-pakalpojumu “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”). Tas būs drošāk un arī ērtāk , nekā sagatavojot maksājumu internetbankas kontā, jo maksājuma dati ielasīsies automātiski!

Izmantojot internetbanku, NĪN apmaksājiet, veicot pārskaitījumu uz kādu no Valmieras novada pašvaldības (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000043403) kontiem:

 • norēķinu konts LV90UNLA0050014302851,
  a/s SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X
 • norēķinu konts  LV13HABA0551002360569,
  a/s SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22
 • norēķinu konts  LV83RIKO0002013184723,
  a/s Luminor Bank, kods RIKOLV2X

Veicot pārskaitījumu, norādiet nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma numuru, īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja maksājat tikai par kādu no kadastra vienībām – arī attiecīgo kadastra apzīmējuma numuru).

Lai izvairītos no situācijas, ka tiek aprēķināta nokavējuma nauda, aicinām veikt NĪN maksājumus laikus.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Aktualizēts 04.01.2024.