Pakalpojumi / Ēdināšanas pabalsta piešķiršana ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Ēdināšanas pabalsta piešķiršana ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Ēdināšanas pabalstu piešķir bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš klātienē apgūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Valmieras novada administratīvās teritorijas.

Ēdināšanas pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam tiekpiešķir 100 % apmērā, bet ne vairāk kā 5 euro dienā.

To piešķir, sākot no dienas, kad Sociālo lietu pārvalde pieņem lēmumu, līdz kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai vai kalendārā gada beigām, ja izglītojamais apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 27.05.2024.