Pakalpojumi / Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa Valmieras pilsētā

Pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksa Valmieras pilsētā

Ar pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu Valmieras pilsētā var iepazīties šeit

1.pielikums Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumam Nr.11 (Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumu Nr.502; 24.11.2022. lēmumu Nr.716; 20.02.2024. lēmumu Nr.63)

 

Informācija aktualizēta 08.03.2024.