Pakalpojumi / Atgādinājums – nekustamā īpašuma nodokļa kārtējais maksājums

Atgādinājums – nekustamā īpašuma nodokļa kārtējais maksājums

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: 2022.gadā NĪN noteikti šādi maksāšanas termiņi: 31.marts, 16.maijs, 15.augusts,15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu.

Ar bankas maksājumu karti veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var arī Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, vai kādā no apvienību pārvalžu Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Noteikti norādiet arī nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma numuru. Pārskaitījums veicams uz kādu no maksāšanas paziņojumā norādītajiem pašvaldības kontiem.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Aicinām nodokļu maksātājus izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu uz e-pasta adresi. Pieteikties elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams portālā www.epakalpojumi.lv vai lejupielādējot iesnieguma veidlapu no pašvaldības mājas lapas un aizpildītu iesniegumu adresējot pašvaldībai.

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa atgādina, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt, zvanot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu speciālistēm:

Teritorija Speciālists E-pasta adrese Tālruņa numurs
Valmieras, Kocēnu un Vaidavas pagasti Vita Ievīte 64250909
Valmiera un Dikļu pagasts Ilze Ķirse 64207128
Valmiera Inga Markava- Pētersone 64207856
Brenguļu, Kauguru, Trikātas, Plāņu un Jērcēnu pagasti, Seda un Strenči Evija Melngalve-Markitāne 64220889
Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes, Vecates, Matīšu, Bērzaines un Zilākalna pagasti, un Mazsalaca Rasa Mence 64251321
Ipiķu, Jeru, Lodes, Vilpulkas, Ķoņu, Naukšēnu, Rencēnu, Ēveles un Burtnieku pagasti, un Rūjiena Agnese Ripīte 64263696

 

Aktualizēts 10.05.2022.