Pakalpojumi / Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu tarifi Beverīnas, Kauguru un Trikātas apvienībā un Strenču apvienībā

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu tarifi Beverīnas, Kauguru un Trikātas apvienībā un Strenču apvienībā

BRENGUĻU, KAUGURU UN TRIKĀTAS PAGASTA APDZĪVOTAJĀS VIETĀS ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu iedzīvotājiem nodrošina Valmieras novada pašvaldības Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvalde. Informācija par spēkā esošajiem tarifiem:

 • Ūdensapgāde – 1,21 EUR m3bez PVN;
 • Kanalizācija – 1,49 EUR m3bez PVN.

STRENČU APVIENĪBĀ ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu iedzīvotājiem nodrošina Valmieras novada pašvaldības Strenču apvienības pārvalde. Informācija par spēkā esošajiem tarifiem:

Strenču pilsētā

 • Ūdensapgāde – 1,10 EUR m3bez PVN (pēc ūdens skaitītāja rādītājiem);
 • Ūdensapgāde – 4,26 EUR bez PVN (vienam iedzīvotājam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);
 • Kanalizācija – 1,54 EUR m3bez PVN (ja uzstādīts ūdens skaitītājs);
 • Kanalizācija – 4,77 EUR bez PVN (vienam iedzīvotājam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs).

Plāņu pagasta Plāņu ciemā

 • Ūdensapgāde – 0,84 EUR m3bez PVN (pēc ūdens skaitītāja rādītājiem);
 • Ūdensapgāde – 3,26 EUR bez PVN (vienam iedzīvotājam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);
 • Kanalizācija – 1,28 EUR m3bez PVN (ja uzstādīts ūdens skaitītājs);
 • Kanalizācija – 4,37 EUR bez PVN (vienam iedzīvotājam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs).

Plāņu pagasta Jaunklindža ciemā

 • Ūdensapgāde – 0,81 EUR m3bez PVN (pēc ūdens skaitītāja rādītājiem);
 • Ūdensapgāde – 3,10 EUR bez PVN (vienam iedzīvotājam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);
 • Kanalizācija – 1,36 EUR m3bez PVN (ja uzstādīts ūdens skaitītājs);
 • Kanalizācija – 4,22 EUR bez PVN (vienam iedzīvotājam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs).

Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā

 • Ūdensapgāde – 1,14 EUR m3bez PVN (pēc ūdens skaitītāja rādītājiem);
 • Ūdensapgāde – 4,41 EUR bez PVN (vienam iedzīvotājam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);
 • Kanalizācija – 1,91 EUR m3bez PVN (ja uzstādīts ūdens skaitītājs);
 • Kanalizācija – 5,92 EUR bez PVN (vienam iedzīvotājam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs).

Sedas pilsētā

 • Ūdensapgāde – 0,56 EUR m3bez PVN (pēc ūdens skaitītāja rādītājiem);
 • Ūdensapgāde – 2,77 EUR bez PVN (vienam iedzīvotājam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs);
 • Kanalizācija – 1,35 EUR m3bez PVN (ja uzstādīts ūdens skaitītājs);
 • Kanalizācija – 6,68 EUR bez PVN (vienam iedzīvotājam mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs).