Pakalpojumi / Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana

Pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu iespējams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku.

Pakalpojumu var pieprasīt personas, kam izsūtīti brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, bet lēmums par nokavēto maksājumu bezstrīdu piedziņu vēl nav pieņemts, kā arī personas, kam lēmums par nokavēto maksājumu bezstrīdu piedziņu jau pieņemts un nosūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.