Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem

Skatīt

Projekta iesniedzējsValmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš20.06.2017. – 30.09.2023.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas105 528,00 EUR (85% ESF un 15% Valsts finansējums )
Projekta mērķisUzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Rūjienas apvienības iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot Rūjienas apvienības mērogā vismaz 394 pasākumus, projekta aktivitātēs iesaistot personas no teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.
Projekta galvenās
aktivitātes
Noorganizēti sirds veselības pasākumi, onkoloģijas profilakses pasākumi, veselības dienas, nodarbības par tēmām: “Meditācija un deja”, “Slidošanas nodarbības”, “Veselīgas ēšanas paradumi”, “Garīgās veselības veicināšana”, “Kulinārijas nodarbības veselīgam uzturam”, kā arī programma “Bērnu emocionālā audzināšana”, vingrošanas nodarbības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vispārīgās vingrošanas nodarbības, nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību, nodarbības “Džimbas drošības ceļojums”, nodarbības vienaudžu savstarpējās iecietības programma, sporta dienas skolēniem, sporta diena apvienības iedzīvotājiem, nūjošanas nodarbības, jogas nodarbības, drošas skrituļošanas nodarbības, veselīgas velobraukšanas nodarbības un sievietes un vīrieša veselības pasākums.
RezultātiProjekta aktivitātēs iesaistītas personas no teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Veicināta sabiedrības veselības paradumu maiņa attiecībā uz veselīga uztura lietošanas veicināšanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, garīgās veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu un profilakses uzlabošanu.
Publicitāte:20.06.2017. Projekts “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (www.valmierasnovads.lv)
06.09.2017. Nodarbības septembrī projektā “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (www.valmierasnovads.lv)
08.09.2017. Nodarbības septembrī (www.valmierasnovads.lv)
15.01.2018. Onkoloģijas profilakse (www.valmierasnovads.lv)
05.04.2018. Jogas nodarbības Rūjienā (www.valmierasnovads.lv)
30.09.2021. Nūjošanas nodarbības Rūjienā (www.valmierasnovads.lv)
13.12.2021. No 15. decembra tiešsaistē notiks bezmaksas jogas nodarbības (www.valmierasnovads.lv)
20.01.2022. Bezmaksas jogas nodarbības tiešsaistē (www.valmierasnovads.lv)
10.02.2022. Rūjienas Tautskolā notiks bezmaksas mākslas terapijas nodarbības (www.valmierasnovads.lv)
16.02.2022. Rūjienā norisināsies bezmaksas vingrošanas nodarbības (www.valmierasnovads.lv)
18.02.2022. Rūjienas Tautskolā norisināsies nodarbības par bērnu emocionālo audzināšanu (www.valmierasnovads.lv)
31.03.2022. Dodies nūjot pa Rūjienas pusi (www.valmierasnovads.lv)
11.02.2022. Izglītojošs nodarbību cikls pusaudžu vecākiem (www.valmierasnovads.lv)
04.04.2022. Valmieras novada iedzīvotāji aicināti piedalīties jogas tiešsaistes nodarbībās (www.valmierasnovads.lv)
05.07.2022. Sporta diena Endzelē (www.valmierasnovads.lv)
10.08.2022. Veselīgie našķi vasarā (www.valmierasnovads.lv)
12.08.2022. Veselības diena Endzeles muižā (www.valmierasnovads.lv)
29.08.2022. Rūjienas apvienībā atsāksies jogas nodarbības klātienē (www.valmierasnovads.lv)
08.09.2022. Rūjienā atsāksies bezmaksas vispārējās vingrošanas nodarbības (www.valmierasnovads.lv)
12.09.2022. Rūjienā atsāksies bezmaksas nūjošanas nodarbības (www.valmierasnovads.lv)
13.09.2022. Rūjienas Tautskolā notiks veselības veicināšanas nodarbības (www.valmierasnovads.lv)
29.09.2022. Bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 17 gadiem aicināti rudens brīvlaiku pavadīt aktīvi un piedalīties dienas nometnē Rūjienā! (www.valmierasnovads.lv)
03.10.2022. Bezmaksas nodarbība par veselīgu uzturu Rūjienas Tautskolā (www.valmierasnovads.lv)
10.10.2022. Rūjienā norisināsies sporta nodarbības (www.valmierasnovads.lv)
21.10.2022. Bezmaksas nūjošanas nodarbības Rūjienā (www.valmierasnovads.lv)
24.11.2022. Pusaudžu vecākus aicina uz izglītojošu nodarbību ciklu (www.valmierasnovads.lv)
12.12.2022. Rūjienā norisināsies bezmaksas slidošanas nodarbības (www.valmierasnovads.lv)
10.01.2023. Pirmsskolas vecuma bērnu vecākus aicina uz bezmaksas izglītojošu nodarbību ciklu tiešsaistē (www.valmierasnovads.lv)
02.02.2023. Rūjienas Tautskolā būs izglītojoši pasākumi “Onkoloģiskās saslimšanas un to profilakse” (www.valmierasnovads.lv)
20.02.2023. Rūjienas Tautskolā būs izglītojoši pasākumi “Onkoloģiskās saslimšanas un to profilakse” (www.valmierasnovads.lv)
22.02.2023. Nometne bērniem un jauniešiem “Enerģijas bumba” (www.valmierasnovads.lv)
01.03.2023. Rūjienā atsāksies jogas nodarbības (www.valmierasnovads.lv)
06.04.2023. Drošas skrituļošanas nodarbības Rūjienā (www.valmierasnovads.lv)
17.04.2023. Rūjienas tautskolā notiks nodarbības garīgās veselības veicināšanai (www.valmierasnovads.lv)
05.06.2023. Aicinām piedalīties bezmaksas laivu braucienā pa Salacas upi (www.valmierasnovads.lv)
24.07.2023. Aicina piedalīties bezmaksas velobraucienā (www.valmierasnovads.lv)
31.07.2023. Notiks veselības dienas pasākums Endzeles muižā. (www.valmierasnovads.lv)
12.09.2023. Bezmaksas veselīga uztura nodarbības bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem (www.valmierasnovads.lv)
18.09.2023. Valmieras novada pašvaldība turpina īstenot projektu veselības veicināšanai un slimību profilakses pieejamības uzlabošanai Rūjienas apvienības iedzīvotājiem (www.valmierasnovads.lv)
26.09.2023. Veselības dienas pasākums Endzeles muižā (www.valmierasnovads.lv)
29.09.2023. Noslēgusies projekta veselības veicināšanas uzlabošana Rūjienas apvienībā īstenošana (www.valmierasnovads.lv)