Aicinām piedalīties bezmaksas laivu braucienā pa Salacas upi

Aicinām piedalīties bazmaksas laivu braucienā pa Salacas upi

Pieteikšanās noslēgusies, jo ir sasniegts maksimālais dalībnieku skaits!

Lai veicinātu iedzīvotāju fizisko aktivitāti un veselīgu laika pavadīšanu, iedzīvotāji aicināti svētdienu, 18.jūniju, pavadīt aktīvi, piedaloties bezmaksas laivu braucienā, kas vedīs pa Salacu posmā no Mazsalacas līdz Līču skolai.

Maršruts būs vidējas grūtības pakāpes. Pāris kilometrus pēc Mazsalacas sāksies klinšu un alu posms, kas turpinās 6 km. Klintis ir tikpat iespaidīgas, cik Gaujas tradicionālajos maršrutos, krasti noauguši ar skujkoku mežu.

Plānotā dienas programma:

  • 8.30 Izbraukšana no Rūjienas uz Mazsalacu;
  • 9.00 Iepazīšanās, drošības instruktāža, laivu brauciena sākums;
  • 12.00 Izkustēšanās aktivitātes Salacas upes krastā;
  • 12.30 Kopīga līdzpaņemto pusdienu baudīšana;
  • 13.00 Laivu brauciena turpinājums;
  • 16.00 Laivu brauciena noslēgums pie Līču skolas un došanās mājup.

Dalībniekiem tiks nodrošinātas laivas, drošības vestes, kā arī nebūs jāuztraucas par nokļūšanu no Rūjienas uz sākuma punktu un atpakaļ. Par to parūpēsies pasākuma organizators SIA “Paipusu parks”. Pašiem atliks parūpēties tikai par pusdienu pauzes uzkodām.

Pieteikšanās pa tālruni 28776792. Dalībnieku skaits ierobežots.

Pasākuma mērķauditorija – visi iedzīvotāji, īpaši iedzīvotāji no lauku teritorijām, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bezdarbnieki, trūcīgie un maznodrošinātie, kā arī pārējie sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji.

Pasākums norisinās projekta Nr.9.2.4.2./16/I/053 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.