Nodarbības septembrī projektā “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!”

  • Vingrošanas nodarbības Rūjienā
  • Jogas nodarbības Rūjienā
  • Vingrošanas nodarbības Jeros
  • Nūjošanas nodarbības Rūjienā

Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS RŪJIENĀ
NOTIEK SPORTA HALLĒ
PIRMDIENĀS PLKST.19.30-20.30
CETURTDIENĀS PLKST.19.00-20.00
VADĪTĀJA DAIRA LĀCE, tālr.25436702

JOGAS NODARBĪBAS RŪJIENĀ NOTIEK SPORTA HALLĒ
OTRDIENĀS PLKST.17.30-19.00
CETURTDIENĀS PLKST.15.30-17.00
INSTRUKTORE SABĪNE PAURA, tālr.26218865

VINGROŠANAS NODARBĪBAS JEROS
NOTIEK JERU SKOLĀ
OTRDIENĀS PLKST.14.30-15.30
VADĪTĀJA DAIRA LĀCE, tālr.25436702

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS RŪJIENĀ SĀKOT AR 26.SEPTEMBRI
PULCĒŠANĀS PIE SPORTA HALLES
OTRDIENĀS PLKST.18.00-19.30
VADĪTĀJA GUNA ĶIBERE, tālr.29464888

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.