Valmieras novada pašvaldība turpina īstenot projektu veselības veicināšanai un slimību profilakses pieejamības uzlabošanai Rūjienas apvienības iedzīvotājiem

Valmieras novada pašvaldība turpina īstenot projektu Nr.9.2.4.2./16/I/053 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros 25., 26. un 27.septembrī Rūjienas vidusskolas 5., 6. un 7.klašu audzēkņiem tiks īstenotas kopumā 7 nodarbības par atkarību profilaksi.

Valmieras novada pašvaldība turpina īstenot projektu Nr.9.2.4.2./16/I/053 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros 25., 26. un 27.septembrī Rūjienas vidusskolas 5., 6. un 7.klašu audzēkņiem tiks īstenotas kopumā 7 nodarbības par atkarību profilaksi.

Nodarbību ietvaros audzēkņiem tiks sniegta atbilstoša izglītojoša un preventīva rakstura informācija par atkarībām no dažādām vielām, piemēram, alkohola, smēķēšanas (elektroniskās smēķēšanas ierīces, tabakas izstrādājumi), narkotiskām un psihotropām vielām, virtuālās realitātes. Tiks skaidrots, kādu ietekmi uz cilvēka, īpaši jaunieša, organismu atstāj atkarību izraisošās vielas. Jaunieši tiks iepazīstināti ar to, kādas kopīgās fizioloģiskās pazīmes notiek organismā lietojot šīs vielas un kādu ietekmi atstāj katra viela atsevišķi.

Nodarbības vadīs VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” psihiatrs un narkologs Raivis Logins.

Plašāk ar projekta norisēm var iepazīties šeit.