Projekts “esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!”

Rūjienas novada pašvaldība realizē projektu “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/053) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta mērķis – uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Rūjienas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot novada mēroga pasākumus un sasniedzot plānoto iznākuma rādītāju – no projekta ietvaros noorganizēti vismaz 394 veselības veicināšanas pasākumi.

Galvenās projekta darbības atbalsta pasākumi mērķa grupai:
sirds veselības pasākumi, onkoloģijas profilakses pasākumi, veselības dienas, nodarbības par tēmām: “Meditācija un deja”, “Slidošanas nodarbības”, “Veselīgas ēšanas paradumi”, “Garīgās veselības veicināšana”, “Kulinārijas nodarbības veselīgam uzturam”, kā arī programma „Bērnu emocionālā audzināšana”, vingrošanas nodarbības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vispārīgās vingrošanas nodarbības, nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību, nodarbības “Džimbas drošības ceļojums”, nodarbības vienaudžu savstarpējās iecietības programma, sporta dienas skolēniem, sporta diena novada iedzīvotājiem, nūjošanas nodarbības. jogas nodarbības, drošas skrituļošanas nodarbības, veselīgas velobraukšanas nodarbības un sievietes un vīrieša veselības pasākums.

Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 105 528,00 EUR (85% ESF un 15% Valsts finansējums ).
Projekta ilgums no 20.06.2017. līdz 30.09.2023.

Lai informētu iedzīvotājus par plānotajiem pasākumiem, regulāri tiks publicēts pasākumu plāns Rūjienas novada mājas lapā www.rujiena.lv.