Noslēgusies projekta veselības veicināšanas uzlabošana Rūjienas apvienībā īstenošana

No 2017. gada līdz 2023. gada 30. septembrim īstenots projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem”, lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Rūjienas apvienības iedzīvotājiem, īpaši rūpējoties par teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem. 

No 2017. gada līdz 2023. gada 30. septembrim īstenots projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem”, lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Rūjienas apvienības iedzīvotājiem, īpaši rūpējoties par teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem. 

No 2017. gada īstenoti 528 veselības veicināšansa pasākumi un aktivitātes, kas norisinājās gan klātienē, gan tiešsaistē. Pasākumu un aktivitāšu vidū bija sirds veselības un onkoloģijas profilakses pasākumi, garīgās veselības veicināšanas nodarbības, programmas vecākiem “Bērna emocionālā audzināšana” un “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”, veselības dienas, veselīgu ēšanas paradumu nodarbības, kulinārijas nodarbības, slidošanas, nūjošanas, jogas, skrituļslidošanas, riteņbraukšanas, vispārējās vingrošanas un vingrošanas nodarbības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, sporta dienas skolēniem un iedzīvotājiem, orientēšanās pasākumi, laivu braucieni, nometnes bērniem, nodarbības skolēniem par seksuālo un reproduktīvo veselību, atkarību profilaksi, interaktīvas nodarbības iedzīvotāju veselības veicināšanai (zumba, mākslas terapija, aerobika, kardio treniņi u.tml.). Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes iedzīvotājiem bija pieejamas bez maksas.

Projekta ietvaros veicināta sabiedrības veselības paradumu maiņa par veselīga uztura lietošanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu garīgās veselībasreproduktīvās veselības veicināšanu un profilakses uzlabošanu.

Foto autors: Andris Ķesteris