Onkoloģijas profilakse

16.janvārī 6.februārī Rūjienas novada Tautskolā pl.12.00

Ģimenes ārste Marika Grūsle, NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS Onkoloģijas profilakse.
Vietu skaits ierobežots. Pieteikties darbdienās līdz 15.janvārim pie Gitas Zariņas pa tālruni 26397236
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.