Rūjienā norisināsies bezmaksas slidošanas nodarbības

Rūjienā norisināsies bezmaksas slidošanas nodarbības

PAPILDINĀTS 19.01.2023.

Jau šajā nedēļas nogalē uzsāksies bezmaksas slidošanas nodarbības, kas norisināsies āra slidošanas laukumā pie Rūjienas vidusskolas. Nodarbībās būs iespējams apgūt slidošanas pamatus un dažādas slidošanas tehnikas. Īpaši aicināti piedalīties bērni un jaunieši!

Nodarbību plāns decembrim:

17. decembrī divas nodarbības no plkst.14.00 līdz 15.00 un no plkst.15.00 līdz 16.00.
24. decembrī nodarbības nenotiek!
27. decembrī nodarbības nenotiek!
29. decembrī nodarbības nenotiek!

Nodarbību plāns janvārim:

7. janvārī nodarbība no plkst.14.00 līdz 15.00. Plānotā nodarbība no plkst.15.00 līdz 16.00 nenotiek!
15. janvārī nodarbības nenotiek!
21. janvārī nodarbības nenotiek!
22. janvārī nodarbības nenotiek!
28. janvārī nodarbības nenotiek!
29. janvārī nodarbības nenotiek!

Dienās, kad plānotas divas nodarbības, vēlams ierasties uz abām, jo tas atvieglos slidu saņemšanu un nodošanu.

Nodarbībām nepieciešams pieteikties pie nodarbību vadītāja Edgara Matuka pa tālruni 28684020.

Būs pieejamas bezmaksas slidas – slidu saņemšana 15-20 minūtes pirms nodarbības sākuma. Par slidu izmēriem interesēties pie nodarbību vadītāja. Lūgums ņemt līdzi arī savas slidas!

Tā kā nodarbības norisināsies ārā, tās ir grūti plānot uz priekšu, interesentiem nepieciešams sekot līdzi aktuālākajai informācijai par decembra un turpmāko nodarbību norisi Valmieras novada pašvaldības mājaslapā un Rūjienas apvienības Facebook! Kopumā plānotas 24 nodarbības.

Nodarbības norisinās projekta Nr.9.2.4.2./16/I/053 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.