Nūjošanas nodarbības Rūjienā

Nūjošanas nodarbības notiek Rūjienā, katru trešdienu no plkst.17.30 – 19.00 un tās vada Guna Ķibere. Pulcēšanās pie Rūjienas vidusskolas sporta halles. Nodarbības tiek iesāktas ar iesildīšanās vingrojumiem. Guna katru nodarbību plāno atsevišķi tā, lai tā nebūtu tikai fizisks pārgājiens, bet, lai cilvēki, kuri piedalās nodarbībā, uzzinātu arī daudz jauna – par pilsētas vēsturi, par ēkām, kurām ejam garām, par ielu nosaukumiem, par cilvēkiem, kuri paveikuši vairāk un ir atpazīstami Latvijā un pasaulē.

Maršruta garums aptuveni 6-7 km ir pa spēkam jebkura vecuma cilvēkam ar vidēju fizisko sagatavotību. 

Ja nūjotāju grupai piepulcējas jauns dalībnieks, nodarbību vadītāja ierāda viņam nūjošanas tehniku. 

Nodarbība ir bez maksas un ir iespēja uz nodarbību laiku saņemt nūjas.

Kustībā ir spēks un veselība!

Aicinu piepulcēties interesentus, vēl plānotas 3 nodarbības – 6., 13., 20. oktobrī.

Ja ir kādi jautājumi, zvaniet 29464888 (Guna).

Uz tikšanos Rūjienā!


“Pasākums tiek īstenots projekta Nr9.2.4.2/16/I/053 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem”

Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.