Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Valmieras novada Kocēnu apvienības iedzīvotājiem

Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Valmieras novada Kocēnu apvienības iedzīvotājiem

Projekta nosaukums9.2.4.2/16/I/090 “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Valmieras novada Kocēnu apvienības iedzīvotājiem”
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:līdz 2023. gada 31. decembrim
Projekta kopējās izmaksas:131 329,00 EUR
Sadalījums pa finansējuma avotiem: 85% ESF finansējums 111 629,65 EUR un 15% Valsts budžeta finansējums 19 699,35 EUR
Projekta galvenās aktivitātes:uzlabot veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību Kocēnu apvienības iedzīvotājiem, īpaši iedzīvotājiem, kuri pakļauti dažādiem sociālajiem riskiem

PUBLICITĀTE