Aicinām apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības

Kocēnu novada dome aicina iedzīvotājus apmeklēt vingrošanas nodarbības, kas projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” ietvaros norisinās visos Kocēnu novada pagastos.

Nodarbības notiks ārā ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus! Nodarbības ir bez maksas!

Nodarbības vadīs treneris Normunds Bucenieks tel. Nr. 26598858.

Aicinām nodarbību dalībniekus ņemt uz nodarbībām savus paklājiņus!

Plašāka informācija sazinoties ar Kocēnu novada domes attīstības nodaļas vadītāju Svetlanu Tomsoni – 25605539.

Nodarbību grafiks:
Bērzainē (Bērzaines tautas namā) pirmdienās plkst. 19.00 – 20.00: 

 • 24., 31. maijā;
 • 7., 14.  jūnijā.

Zilākalnā (Zilākalna kultūras namā) trešdienās plkst. 17.30 – 18.30: 

 • 19., 26. maijā;
 • 2., 9. jūnijā.

Rubenē (Rubenes pamatskolā) otrdienās plkst. 17.30 – 18.30:  

 • 18., 25. maijā
 • 1., 8., 15. jūnijā.

Dikļos (Dikļu kultūras centrā) trešdienās plkst. 19.00 – 20.00: 

 • 19., 26. maijā;
 • 2., 9. jūnijā.

Vaidavā (Vaidavas kultūras un amatniecības centrā) ceturtdienas plkst. 18:00 – 19:00: 

 • 20., 27. maijā;
 • 3., 10. jūnijā;

Kocēnos (Basketbola laukumā pie Kocēnu pamatskolas) otrdienās plkst. 19.00 – 20.00:  

 • 18., 25.  maijā;
 • 1., 8.,15. jūnijā.

Nodarbībās iekļauti dažādi veselības veicināšanas, fiziskās formas uzlabošanas vingrinājumi. Stājas problēmu profilakse un novēršana, izvēloties cilvēka funkcionālajam stāvoklim atbilstošas fizisko aktivitāšu metodes.


Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansēta projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” mērķis ir nodrošināt dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot veselīga dzīves veida pamatprincipu ievērošanu, kā arī samazināt sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu, un uzlabot pakalpojumu pieejamību vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem.


Projekts tiek īstenots ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” ietvaros.