Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem

Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts Nr.9.2.4.2./16/I/090 “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” 
Projekta mērķis:

  • nodrošināt dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicinot veselīga dzīves veida pamatprincipus, 
  • samazināt sociālam riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu un uzlabot pakalpojumu pieejamību vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem, to plašākas zināšanas par veselības veicināšanu. 

Projekta ilgums: 2017. – 2019. gads 

Plānotās projekta aktivitātes 2017. gadā:

  • Vingrošanas nodarbības; 
  • fizioterapeita nodarbības; 
  • uztura speciālista nodarbības ar radošām darbnīcām un Ziemeļvidzemes internātpamatskolas audzēkņiem; 
  • narkologa un atkarību psihiatra nodarbības; 
  • vingrošanas nodarbības Kocēnu novada izglītības iestāžu 1.-4.klašu audzēkņiem; 
  • jauniešu seksuālās veselības veicināšanas nodarbības Kocēnu novada izglītības iestāžu 7.-9.klašu audzēkņiem; 
  • izglītojošās nodarbības topošajiem vecākiem un jaunajām māmiņām par bērnu komplekso veselības veicināšanu. 

Nodarbību grafiki 2017. gadam